200264 Väitöskirjastipendi

Hälsofrämjande organisationer, individuellt välbefinnande och talangstatus: Modifierbara risk- och stödfaktorer samt evidensbaserade angreppssätt

Forskningsprojektet är inriktat på psykiskt välbefinnande hos medarbetare inom den nordiska tillverkningsindustrin, och med speciellt fokus på den finska industrikontexten. Särskilt fokus läggs också på kopplingen mellan upplevt psykiskt välbefinnande hos personalen och olika Human Resources (HR)-praktiker, där speciellt organisationernas talent management (TM)-praktiker studeras. Modifierbara risk- och stödfaktorer identifieras och utvärderas för att kunna ge handfasta rekommendationer, konkreta metoder samt verktyg för hälsofrämjande insatser till utövare på fältet.

De teoretiska resultaten bidrar till forskningen om talent management-praktiker samt vilka effekter det för med sig på individnivå. Det tillägg som detta forskningsprojekt gör är att ge kunskap om hur talent management-praktiker och talangstatus påverkar medarbetares upplevda psykiska välbefinnande. Den praktiska nyttan av resultaten förväntas vara en utökad förståelse för hur talent management-praktiker påverkar medarbetares psykiska välbefinnande hos utövare på fältet, användning av nya evidensbaserade metoder och verktyg samt på lång sikt ökat välbefinnande hos medarbetare vilket sannolikt i sin tur leder till bättre effektivitet och lönsamhet i nordiska organisationer. Detta forskningsprojekt kan betraktas som ett pilotprojekt där ett välfungerande e-verktyg utarbetas i samarbete med några organisationer för att i ett senare skede kunna användas av många fler organisationer i Norden.

Hankkeen vastuuhenkilö
Janina Björk

Hanketiedot

 • HakijaJanina Björk
 • ToteuttajaJanina Björk
 • Lisätietoja
 • Janina Björk
  janina.bjork@abo.fi
 • Toteutusaika
 • 1.12.2020 - 30.11.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.6.2020
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 24 000 euroa