200276 Kehittämisavustus

Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö - Muonion kunta kohti valmentavaa ja osallistavaa työkulttuuria

Muonion kunta päätti loppuvuonna 2019 käynnistää organisaatiouudistuksen, jossa työhyvinvoinnin edistäminen on keskeisessä asemassa. Uuden kunta-ajan organisaation edellytys on oppiva ja hyvinvoiva organisaatio. Yhteistyön ja osallistumisen lisääntyminen ovat avaintavoitteita resurssitehokkaiden palveluiden tuottamisessa. Hankkeen myötä on tarkoitus kehittää johtamis- ja alaistaitoja kestävästi ja yhteisesti siten, että myös palveluita on mahdollista tulevaisuudessa tuottaa yhdessä prosesseina, osallistaen sekä hallintokuntarajat ylittäen.

Hanke toteutetaan Muonion kunnan ja Valmennustalo Virta Oy:n yhteistyössä vuoden 2020 syyskuun ja vuoden 2021 huhtikuun välisenä aikana. Hankkeen uutuusarvo tulee erityisesti kehittämismenetelmistä. Hankkeessa käytetään henkilöstön osallistamisen lisäksi digitaalista oppimisalustaa. Kehittämisprosessissa osallistetaan koko kunnan henkilöstö asettamaan tiimeille omat kehittämistavoitteet esimiehen johdolla. Esimiehiä motivoidaan ja ohjataan toimimaan työyhteisön kehittäjinä ja valmentajina. Valmentavan esimiestyön kehittymistä tuetaan digitaalisen oppimisalustan, Qridin, avulla.

Kehittämisprosessi toteutetaan yhteisöllistä oppimista tukevin osallistavin ja toiminnallisin menetelmin. Tavoitteena on muun muassa, että työhyvinvointi vahvistuu, uuden oppiminen etenee nopeammin ja joustavammin, muutosvalmius kasvaa, sitoutuminen organisaatioon vahvistuu, vuoropuhelu lisääntyy ja työyhteisötaidot sekä digivalmiudet kehittyvät.

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Pinola

Hanketiedot

 • HakijaMuonion kunta
 • ToteuttajaValmennustalo Virta Oy
 • Lisätietoja
 • Matti Pinola
  matti.pinola@muonio.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2020 - 30.4.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.6.2020
  11 620 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 23 240 euroa