200278 Kehittämisavustus

Kymenlaakson Opistosta Onnellisin Opisto

Hankkeen tavoite on maakunnallisen Kymenlaakson Opiston vision "Suomen Onnellisin Opisto" toteuttaminen osallistavasti ja yhteisöllisesti opiston henkilöstön toimesta. Onnellisin opisto -visio viedään käytännön toimintaan ja arjen työhön. Tavoitteena on, että visio antaa suunnan, pohjan ja laajemman viitekehyksen opiston toiminnalle ja päätöksenteolle. Visio tekee toiminnasta ja jokaisen työstä myös arvokasta ja merkityksellistä. Hankkeessa vahvistetaan vision toteutumista henkilöstön keskuudessa jokaisen omassa työtehtävässä ja tuetaan henkilöstön työhyvinvointia sekä ammatillista kehittymistä monipuolisin osallistavin menetelmin. Hankkeeseen osallistuu opiston koko henkilöstö, ja työskentely on työyhteisön yhteisöllisyyttä lisäävää.
Hanke etenee nykytilanteesta toimintaympäristön muutosten, arvojen, skenaarioiden ja vision määrittelyn, käytönnön tason valintojen kautta jatkuvan uusiutumisen tielle. Hankkeella tavoitellaan tilannetta, jossa Kymenlaakson Opistossa työskentelee Suomen onnellisin henkilöstö. Opistosta rakennetaan yhdessä tavoittelemisen arvoinen työelämäunelma. Kaiken perustana on henkilöstön hyvinvointi, joka heijastuu toimintaan. Onnellisen opiston unelma saavutetaan määrittelemällä merkityksiä ja toteuttamalla käytännön parannuksia työyhteisössä henkilöstön toimesta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sanna Gango

Hanketiedot

 • HakijaKymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry
 • ToteuttajaTaite Organisaatiokonsultointi Oy
 • Lisätietoja
 • Sanna Gango
  sanna.gango@kyme.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2020 - 31.12.2022
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.6.2020
  21 040 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 42 080 euroa