Stipendihaku

Tavoitteena on edistää uuden työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista. Stipendi on henkilökohtainen ja se myönnetään ansiomenetyksen korvaamiseen (post doceissa ja matkastipendeissä myös kulukorvauksiin).

Työsuojelurahastolla on neljä stipendirahoitusmuotoa:

  • matkastipendit
  • väitöskirjastipendi
  • post doc -stipendit
  • muut stipendit

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Matkastipendejä rahasto myöntää tukeakseen työelämän tutkijoiden ja kehittäjien mahdollisuutta esitellä suomalaista tutkimusta kansainvälisissä konferensseissa ja saada palautetta omasta työstään.

Väitöskirjastipendi tarjoaa taloudellisen tuen 6-12 kuukauden täysipäiväiseen työskentelyyn väitöskirjan viimeisessä vaiheessa. Väitöskirjastipendikauden päättyessä hakijalla on oltava väittely-/julkaisulupa.
 

Post doc -stipendi on tarkoitettu itsenäiseen väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön tai väitöskirjan jälkeiseen ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön ja opintoihin.

Muu stipendi on tarkoitettu muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen: kirjoitustyö julkaisua varten tai muu tutkimus- ja kehitystoiminta.

Ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä on syytä tutustua Työsuojelurahaston yleisiin sopimusehtoihin ja stipendirahoituksen yleisohjeisiin.

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa. Huolehdi, että ajoitat hakemuksesi mahdollisimman lähellä stipendikautesi alkamista.

  • 15.1. klo 16.00 mennessä
  • 15.5. klo 16.00 mennessä
  • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sivun www.tsr.fi/asiointipalvelun kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muun kielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Internet Explorer, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.