Tillbaka

Stipendihakemuksia saapui 107 kappaletta

Stipendihakemuksia saapui 107 kappaletta

06.05.2014 Tiedote

Työsuojelurahaston 2.5.2014 päättyneelle hakukierrokselle saapui 107 stipendihakemusta:
tutkijastipendejä 19, opinnäytetyön  loppuunsaattamisstipendejä 13, matkastipendejä 56 ja muita stipendejä 19.

Tähän mennessä tänä vuonna stipendejä on haettu lukumäärällisesti kahdella hakukierroksella yhtä paljon kuin vuonna 2013 kolmella. Tammikuussa 2014 stipendihakemuksia saapui 63 ja toukokuussa 107, yhteensä 170.  Tammikuussa 2013 stipendihakemuksia saapui 55, toukokuussa 84 ja lokakuussa 31 hakemusta, yhteensä 170. 

Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 2.1., 2.5. ja 2.10.

Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille stipendipäätökset viimeistään 19. kesäkuuta 2014 mennessä.

Työsuojelurahaston stipendirahoituksen tavoitteena on edistää uuden työelämää koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.

Lisätietoja stipendihausta

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.