Hallitus

Hallituksessa ovat edustettuina Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja AKAVA. 

Hallituksen kokoonpano nimetään seuraavasti: 

Elinkeinoelämän keskusliitto ry 3 edustajaa
Kunnallinen työmarkkinalaitos 1 edustaja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 2 edustajaa
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 1 edustaja
AKAVA ry 1 edustaja

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toinen valitaan työnantajaryhmästä ja toinen työntekijäryhmästä. Ryhmät vaihtavat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikkaa vuorovuosin. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla eri ryhmästä kuin valtuuston puheenjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen sitä pyytäessä. Kirjallinen kokouskutsu toimitetaan hallituksen jäsenille postitse tai lähetin välityksellä viimeistään neljä päivää ennen kokousta. 

Päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien vähintään neljä jäsentä on paikalla kuitenkin siten, että kummatkin ryhmät ovat edustettuina. 

Työnantajaryhmä ja työntekijäryhmä muodostavat keskuudessaan enemmistöpäätöksin ryhmän mielipiteen. Mikäli työnantajaryhmä ja työntekijäryhmä eivät ole yksimielisiä, ratkaisee kokouksessa toimivan puheenjohtajan kanta ja vaalissa arpa. 

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on: 

Näiden sääntöjen mukaisesti hoitaa työsuojelurahaston asiat ja panna täytäntöön valtuuston päätökset.
Vuosittain laatia edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.
Laatia kutakin toimintavuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Päättää kertyneiden varojen käyttämisestä.
Valita ja vapauttaa toimitusjohtaja ja määrätä hänen työsuhteensa ehdot.
Kantaa ja vastata rahaston puolesta.
Käsitellä ne asiat, joita ei ole määrätty valtuuston tehtäväksi.

Hallituksen asettamat valmisteluelimet

Hallitus voi asettaa neuvottelukuntia ja työryhmiä valmistelemaan sen erikseen määräämiä asioita.

Palkkiot vuonna 2018

Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio: puheenjohtaja 100 e, varapuheenjohtaja 80 e, jäsen 80 e sekä kiinteä kuukausipalkkio 11 kuukaudelta: puheenjohtaja 260 e/kk, varapuheenjohtaja 220 e/kk, jäsen 165 e/kk. Hallituksen varajäsenelle maksetaan kokouspalkkio, joka on 80 e.

Työsuojelurahaston hallitus

Toimikausi 2016 - 2018 
Varsinainen jäsen/
varajäsen 

Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Johtaja  Hannu Rautiainen
Varajäsen: Asiantuntija Mika Kärkkäinen 

Asiantuntijalääkäri Jan Schugk  
Varajäsen: Ryhmäpäällikkö Pekka Kärkkäinen, Teknologiateollisuus ry 

Lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, puheenjohtaja vuonna 2018
Varajäsen: Asiamies Anne Hirsiniemi, Rakennusteollisuus RT ry

Kunnallinen työmarkkinalaitos 

Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen  
Varajäsen: asiantuntija Niilo Hakonen 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 

Erikoistutkija Tapio Bergholm
Varajäsen: Koulutusaisoiden päällikkö Mikko Heinikoski

Kehittämispäällikkö Juha Antila, varapuheenjohtaja vuonna 2018     
Varajäsen: Tutkimusasiantuntija Riitta Juntunen

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 

Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen   
Varajäsen: Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi  

Akava ry  

Asiamies Riikka Sipilä, Suomen Ekonomit
Varajäsen: Työelämäasiamies Riina Länsikallio, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry