Tieteellinen asiantuntijaryhmä

Työsuojelurahaston tieteelliseen asiantuntijaryhmään kuuluu 12 jäsentä. Toimikausi on neljä vuotta. Puolet jäsenistä vaihtuu kahden vuoden välein.

Ryhmän tehtävänä on arvioida laajat ja monitieteelliset tutkimus- ja kehityssuunnitelmat ja ehdottaa asiantuntijalausunnon antajia.

Jäsenet

Suorituskyvyn mittaaminen, tuottavuuden ja prosessien kehittäminen, johtaminen, tietotyö, työyhteisöjen toimivuus, vaikuttavuus
Tekniikan tohtori, dosentti
Aki Jääskeläinen
Tampereen teknillinen yliopisto
Jäsen 2017 - 2020, puheenjohtaja 2019 - 2020

Työlääketiede, vakuutuslääketiede, työterveys, toiminta- ja työkyky, kuntoutus
Lääketieteen tohtori, dosentti, lääketieteellinen johtaja
Ari Kaukiainen
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Jäsen 2017 - 2020

Johtamisen, vuorovaikutuksen ja organisaatioiden kehittäminen, muutosjohtaminen, esimiesvalmennus
Kasvatustieteen tohtori, eversti (evp), dosentti
Vesa Nissinen
Deep Lead Oy
Jäsen 2017 - 2020

Riskienhallinta, päätösanalyysi, ennakointi
Professori
Ahti Salo
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
Jäsen 2017 - 2020

Työterveys, työlääketiede, ammattitaudit, työkyky
Työterveyshuollon ja työlääketieteen professori, dosentti, lääkintöneuvos
Riitta Sauni
Tampereen yliopisto 
Jäsen 2017 - 2020

Työn tulevaisuus, työelämän kehittäminen, työhyvinvointi, työkyky, eläkkeelle siirtyminen
VTT, dosentti, työkykyjohtaja
Pauli Forma
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Jäsen 2019-2020

Työ- ja ympäristöterveys, toksikologia, kemikaali- ja laitosturvallisuus, riskien arviointi
Pääjohtaja, dosentti
Kimmo Peltonen
Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES
Jäsen 2019 - 2022

Työ- ja organisaatiopsykologia
Professori
Taru Feldt
Jyväskylän yliopisto
Jäsen 2019 - 2022

Työterveys, työterveyshuolto, työterveysepidemiologia, työergonomia
Professori
Kimmo Räsänen
Itä-Suomen yliopisto
Jäsen 2019 - 2022

Hallinnon tutkimus, julkinen johtaminen, professiotutkimus, korkeakoulututkimus
Professori
Timo Aarrevaara
Lapin yliopisto 
Jäsen 2019-2022

Tietojohtaminen, aineeton pääoma, innovaatioiden ja osaamisen johtaminen
VTM, KTT, Professori
Aino Kianto
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Jäsen 2019-2022

Työn ja perheen yhteensovittaminen, perhevapaat, perheystävälliset työpaikat, sukupuolten tasa-arvo
Tutkimuspäällikkö
Johanna Lammi-Taskula 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Jäsen 2019-2022