Hakujärjestelmä sulkeutuu 1.6.2018 klo 16

Työsuojelurahasto uudistaa hakujärjestelmäänsä. Uudistamisen takia nykyinen järjestelmä suljetaan 1.6.2018 klo 16. Järjestelmän uudistaminen ei vaikuta 15.5.2018 päättyvään stipendihakuun.

 

Kehittämisavustuksen ja tuotteistuksen määrärahahakemuksia voi tehdä ja jättää perjantaihin 1.6.2018 klo 16 asti. Sen jälkeen hakujärjestelmä sulkeutuu. Kehittämisavustus- ja tuotteistushakemuksia voi tehdä ja jättää uudessa järjestelmässä 15.8.2018 alkaen.

Tutkimus-, tiedotus-  ja koulutusmäärärahahakemuksia voi tehdä ja jättää 15.8.2018 alkaen. Syksyn tutkimus-, tiedotus- ja koulutusmäärärahahaku päättyy maanantaina 17.9.2018 klo 16.

15.10.2018 klo 16 päättyvän stipendihaun hakemuksia voi tehdä ja jättää kuukausi ennen hakukierroksen päättymistä.  

Hakujärjestelmää uudistamalla Työsuojelurahasto haluaa parantaa hakemisen sujuvuutta ja toimivuutta. Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi tehdä ja lähettää kuukausi ennen haun päättymistä.