Jätä kehittämisavustushakemus 5.6. mennessä, mikäli haluat päätöksen ennen juhannusta

Työsuojelurahasto muistuttaa kehittämisavustuksen hakijoita jättämään rahoitushakemuksensa viimeistään 5.6.2020 mennessä, mikäli he haluavat saada rahoituspäätöksen ennen juhannusta. 

 

Mikäli hakija jättää hakemuksen 5.6.2020 jälkeen, hakemus käsitellään ja rahoituspäätös tehdään elokuussa 2020. Kehittämisavustuksen hakijat saavat rahoituspäätöksen keskimäärin kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.   

Ennen kehittämisavustushakemuksen tekemistä lue hakuohjeet, kirjoita ja lähetä tiivistelmä hankeideastasi ja ole yhteydessä Työsuojelurahastoon. Lue lisää kehittämisavustuksesta rahaston nettisivuilta, www.tsr.fi/kehittamisavustus.