Tutkimuksen teemahaun kuvituskuvassa musta käsi, jossa lukee kriisi, lytistää tölkkiä, jossa lukee työpaikka. Tölkistä purskahtaa ratkaisu.

“Kun työpaikkaa kohtaa poikkeuksellinen ulkoinen kriisi” – Työsuojelurahastolta ylimääräinen tutkimuksen teemahaku

Työsuojelurahasto avaa 5.12.2022 ylimääräisen tutkimuksen teemahaun “Kun työpaikkaa kohtaa poikkeuksellinen ulkoinen kriisi”. Hakuaika päättyy 13.1.2023 klo 15.

Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson kertoo, että teemahaun keskeinen tavoite on tuottaa tutkimuksen keinoin sellaista tietoa, jota voidaan nopeasti hyödyntää työelämässä tulevien kriisien ja poikkeusolojen aikana.

”Etsimme tutkimuksen kautta konkreettisia, työpaikoilla toteuttamiskelpoisia toimenpidesuosituksia. Nämä suositukset voivat olla toimialatasoisia tai kohdistua laajemmin suomalaiseen työelämään sekä sen rakenteisiin ja toimijoihin”, Johansson sanoo.

Johansson korostaa, että Työsuojelurahasto ei rajoita tutkimusaiheita, kunhan ne pysyvät teeman puitteissa. Tutkimuksen on perustuttava määräaikarajoituksen takia rajattuun empiiriseen tutkimusaineistoon. Tutkimustuloksia on voitava hyödyntää yleisesti suomalaisessa työelämässä”.

Rahoitusta voivat hakea yksityiset ja julkiset kirjanpitovelvolliset organisaatiot, jotka maksavat työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta.

Rahoitusta voi hakea vain hankkeesta aiheutuviin kuluihin, kuten palkka-, ostopalvelu-, matka-, materiaali- ja viestintäkuluihin. Rahoituksella ei voi kattaa organisaation normaalin toiminnan kuluja.

Rahoitettujen hankkeiden on valmistuttava 1.8.2024 mennessä. Työsuojelurahasto ei myönnä lisäaikaa hankkeille.

Tutkimuksen teemahaku käynnistyy 5.12.2022 osoitteessa oma.tsr.fi. Ennen haun käynnistymistä hakijoiden on tärkeää tutustua hakuohjeisiin, jotka löytyvät osoitteesta https://www.tsr.fi/rahoitus-organisaatioille/tutkimuksen-teemahaku. Tutkimuksen teemahakua esittelevällä sivustolla on myös julkaistu mallilomake teemahaun hakukysymyksistä.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kenneth Johansson, 09 6803 3310, info@tsr.fi