Tutkimuksen teemahaun kuvituskuvassa musta käsi, jossa lukee kriisi, lytistää tölkkiä, jossa lukee työpaikka. Tölkistä purskahtaa ratkaisu.

Kun työpaikkaa kohtaa poikkeuksellinen ulkoinen kriisi” – Työsuojelurahaston ylimääräinen tutkimuksen teemahaku on avattu

Työsuojelurahaston ylimääräinen tutkimuksen teemahaku “Kun työpaikkaa kohtaa poikkeuksellinen ulkoinen kriisi” on avattu. Hakuaika päättyy 13.1.2023 klo 15.

Työsuojelurahaston ylimääräinen tutkimuksen teemahaku “Kun työpaikkaa kohtaa poikkeuksellinen ulkoinen kriisi” on avattu. Hakuaika päättyy 13.1.2023 klo 15.

Teemahaun keskeinen tavoite on tuottaa tutkimuksen keinoin sellaista tietoa, jota voidaan nopeasti hyödyntää työelämässä tulevien kriisien ja poikkeusolojen aikana. Työsuojelurahasto etsii ylimääräisen tutkimuksen teemahaun kautta konkreettisia, työpaikoilla toteuttamiskelpoisia toimenpidesuosituksia. Nämä suositukset voivat olla toimialatasoisia tai kohdistua laajemmin suomalaiseen työelämään sekä sen rakenteisiin ja toimijoihin.

Työsuojelurahasto ei rajoita tutkimusaiheita, kunhan ne pysyvät teeman puitteissa. Tutkimuksen on perustuttava määräaikarajoituksen takia rajattuun empiiriseen tutkimusaineistoon. Tutkimustuloksia on voitava hyödyntää yleisesti suomalaisessa työelämässä.

Rahoitusta voivat hakea yksityiset ja julkiset kirjanpitovelvolliset organisaatiot, jotka maksavat työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta.

Organisaatioille myönnetty rahoitus ei voi olla 100 prosenttia hankkeen kuluista. Rahoitus määräytyy hankkeen perusteltujen ja realististen kulujen perusteella. Rahoituksella ei voi kattaa organisaation normaalin toiminnan kuluja. Rahoitusta haetaan aina arvonlisäverottomina (alv 0) ja Työsuojelurahasto myöntää ne arvonlisäverottomina. Työsuojelurahasto ei rahoita käynnissä olevia hankkeita. Rahoitusta voi hakea vain hakemuksen jättöpäivän jälkeen syntyviin kuluihin.

Rahoitettujen hankkeiden on valmistuttava 1.8.2024 mennessä. Työsuojelurahasto ei myönnä lisäaikaa hankkeille.

Ohjeet hakemuksen täyttämiseen

Ennen hakemuksen tekemistä tutustu hakuohjeisiin, jotka löytyvät osoitteesta https://www.tsr.fi/rahoitus-organisaatioille/tutkimuksen-teemahaku. Tutkimuksen teemahakua esittelevällä sivustolla on myös julkaistu mallilomake teemahaun hakukysymyksistä.

Käynnistä rahoitushakemus Työsuojelurahaston hakujärjestelmässä, https://oma.tsr.fi. Jos sinulla ei ole vielä pysyviä käyttäjätunnuksia, luo tunnukset kirjautumalla omilla pankkitunnuksillasi osoitteessa https://oma.tsr.fi.

Tämän jälkeen valitse määräraha, tutkimuksen teemahaku ja anna hakijaorganisaation tiedot. Lopuksi paina aloita rahoitushakemus. Järjestelmä ohjaa seuraaviin täyttövaiheisiin. Hakemuksen käynnistäjästä tulee automaattisesti hankkeen vastuuhenkilö.

Hakija pyytää järjestelmän kautta vahvistuksen kaikilta keskeisiltä hankkeeseen osallistuvilta organisaatioilta ja henkilöiltä. Hankkeeseen osallistuvat saavat sähköpostiinsa linkin, jonka kautta he käyvät vahvistamassa osallistumisensa hankkeeseen. Keskeisten hankkeen toimijoiden tulee liittää myös haun kannalta päivitetty ansio- ja julkaisuluettelo hakemukseen. Hakemuksen voi jättää vasta kun kaikki hankkeeseen osallistuvat ovat vahvistaneet mukana olonsa.

Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti. Allekirjoittajan sähköpostiin lähetetään linkki, jonka kautta nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö pääsee allekirjoittamaan hakemuksen. Hakemuksen käynnistäjän tulee lähettää hakemus allekirjoittamisen jälkeen Työsuojelurahastoon painamalla Lähetä-nappia.

Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä osallistumisen vahvistamiset ja allekirjoituksen saaminen voivat kestää.

Tutkimuksen teemahaku päättyy 13.1.2023 klo 15. Älä jätä hakemuksen viimeistelyä viime tunneille. Vaillinaisia hakemuksia ei voi lähettää eikä hakemusta voi täydentää lähettämisen jälkeen.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Hakemukset voi tehdä vain suomeksi tai ruotsiksi.

Muistathan hakemusta tehdessä, että tunnukset ovat henkilökohtaiset ja pysyvät. Älä jaa omia tunnuksiasi. Häiriötilanteessa ota kuvakaappaus koko näytöstä/ruudusta ja lähetä se tilannekuvauksesi kanssa osoitteeseen info@tsr.fi

Hakujärjestelmän käyttämiseen liittyvää ohjeistusta saa Työsuojelurahastosta vain puhelimitse numerosta 09 6803 3311 klo 9–15 välillä.