Kutsu: Älyvaatteet ja -varusteet työntekijän tukena ja iholla – Kutsu Tutkimus tutuksi –tapaamisen suoraan nettilähetykseen 29.10.2020

Miten puettavaa teknologiaa hyödynnetään työpaikoilla ja työterveyshuollossa? Millaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan ennaltaehkäistä työkykyriskejä, keventää työasentoja sekä mitata työvaiheista aiheutuvaa kuormitusta? Muun muassa näistä aiheista kuullaan ja keskustellaan Työsuojelurahaston järjestämässä Tutkimus tutuksi –tapaamisen suorassa nettilähetyksessä torstaina 29.10.2020 klo 9-10.30 osoitteessa www.youtube.com/tyosuojelurahasto.

Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida ja esittää kysymyksiä Työsuojelurahaston YouTube-kanavan kommenttikentässä ja Twitterissä hastagilla #Tutkimustutuksi suoran nettilähetyksen aikana.

Tutkimus tutuksi -tapaamisessa Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Ari-Pekka Rauttola kertoo kahdesta tutkimushankkeesta, joissa toisessa on selvitetty puettavan teknologian hyödyntämisestä työterveyshuolloissa ja työpaikolla ja toisessa kädet koholla tehtävän työn keventämistä ulkoisen tukirangan avulla. Esityksessään Rauttola kertoo, miten ja kuinka yleisesti puettavaa teknologiaa hyödynnetään työelämässä ja millaista kokemusta siitä on. Rauttola kertoo lisäksi, miten käynnissä olevassa tutkimushankkeessa selvitetään ulkoisen tukirangan vaikutusta työkuormitukseen.  

Myontec Oy:n toimitusjohtaja Janne Pylväs kertoo kenttäolosuhteisiin soveltuvasta älyvaate-mittausteknologiasta, jota voidaan käyttää liikunta- ja työhyvinvoinnin mittaamisessa. Myontecin älyvaate-, laite- ja ohjelmistoinnovaatiolla voidaan mitata työn kuormittavuutta kokonaisvaltaisesti. Vaatteeseen sulautetulla langattomalla sensoriteknologialla tallennetaan liikeradat ja lihasten suorituskyky työpaikkaolosuhteissa. Ergoanalyysi -ratkaisussa näihin yhdistetään video ja syke sekä algoritmipohjaiset raportit. Pylväs esittelee, miten Ergoanalyysin avulla voidaan tehdä oikeita ratkaisuja työkuormituksen hallitsemiseksi.

Tampereen yliopiston tutkija Simo Järvelä kommentoi edellä mainittuja esityksiä ja kertoo älyteknologian hyödyntämisestä ja mittaamisesta työelämässä.  

Tilaisuuden lopussa järjestetään paneelikeskustelu, jossa edellä mainitut puhujat keskustelevat siitä, miten teknologisilla ratkaisuilla voidaan vähentää työkykyriskejä ja lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta. Paneelikeskustelua vetää Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Mikael Saarinen.  

Esitystä voi seurata suorana lähetyksenä ilman kirjautumista internetin kautta osoitteessa www.youtube.com/tyosuojelurahasto. Tutkimus tutuksi -tapaamisen editoitu tallenne julkaistaan Youtubessa ja Työsuojelurahaston nettisivuilla.

Hankkeet: 118091 Puettavan teknologian hyödyntäminen työterveyshuolloissa ja työpaikoilla työkyvyn ylläpitämisessä, ennakoinnissa ja ennaltaehkäisyssä, 190358 Kädet koholla työskentelyn keventäminen ulkoisen tukirangan avulla, 190433 Myontec Ergoanalyysi.

Lisätietoja: Päivi-Maria Isokääntä, viestintäasiantuntija, Työsuojelurahasto, viestinta@tsr.fi, 09 6803 3318