Määrärahahakemuksia saapui 67 kappaletta

Työsuojelurahaston 15.9.2017 päättyneelle hakukierrokselle saapui 67 määrärahahakemusta: tutkimusmäärärahahakemuksia 59 ja tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemuksia 8 kappaletta.

Tutkimusmäärärahahakemusten haettu summa on noin 7,4 miljoonaa euroa ja tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemusten noin 500 000 euroa. Haettu summa on yhteensä lähes 8 miljoonaa euroa.

Hakemuksia käsitellään useassa eri päätöskokouksessa syksyn aikana. Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille rahoituspäätökset viimeistään jouluun mennessä.

Tutkimusmäärärahoja sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.2. ja 15.9. Tuotteistusmäärärahoja ja kehittämisavustuksia voi hakea ilman hakuaikoja.