Määrärahahakemuksia saapui 73 kappaletta

Työsuojelurahaston 17.2.2020 päättyneelle hakukierrokselle saapui 73 määrärahahakemusta: tutkimusmäärärahahakemuksia 64 ja tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemuksia 9 kappaletta. Haettu summa on yhteensä noin 8,7 miljoonaa euroa.

Hakemuksia käsitellään useassa eri päätöskokouksessa kevään aikana. Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille sähköpostitse tiedon rahoituspäätöksestä viimeistään juhannukseen 2020 mennessä.

Tutkimusmäärärahoja sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.2. ja 15.9. Tuotteistusmäärärahoja ja kehittämisavustuksia voi hakea ilman hakuaikoja.