Määrärahahakemuksia saapui 73 kappaletta

Työsuojelurahaston 16.9.2019 päättyneelle hakukierrokselle saapui 73 määrärahahakemusta: tutkimusmäärärahahakemuksia 63 ja tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemuksia 10 kappaletta.

Haettu summa on yhteensä noin 8,2 miljoonaa euroa.

Hakemuksia käsitellään useassa eri päätöskokouksessa syksyn aikana. Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille sähköpostitse tiedon rahoituspäätöksestä viimeistään 20. joulukuuta 2019 mennessä.

Tutkimusmäärärahoja sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.2. ja 15.9. Tuotteistusmäärärahoja ja kehittämisavustuksia voi hakea ilman hakuaikoja.