Määrärahahakemuksia saapui 78 kappaletta

Työsuojelurahaston 15.2.2019 päättyneelle hakukierrokselle saapui 78 määrärahahakemusta: tutkimusmäärärahahakemuksia 69 ja tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemuksia 9 kappaletta.

Tutkimusmäärärahahakemusten haettu summa on noin 8,3 miljoonaa ja tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemusten noin 320 000 euroa. Haettu summa on yhteensä noin 8,6 miljoonaa euroa.

Hakemuksia käsitellään useassa eri päätöskokouksessa kevään aikana. Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille sähköpostitse tiedon rahoituspäätöksestä viimeistään juhannukseen mennessä.