Määrärahahakemuksia saapui 81 kappaletta

Työsuojelurahaston 15.2.2017 päättyneelle hakukierrokselle saapui 81 määrärahahakemusta: tutkimusmäärärahahakemuksia 69 ja tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemuksia 12 kappaletta.  

Tutkimusmäärärahahakemusten haettu summa on noin 8 miljoonaa euroa ja tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemusten lähes 250 000 euroa. Haettu summa on yhteensä 8,2 miljoonaa euroa.

Tutkimusmäärärahoja sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.2. ja 15.9. Tuotteistusmäärärahoja ja kehittämisavustuksia voi hakea ilman hakuaikoja.