Määrärahahakemuksia saapui 89 kappaletta

Työsuojelurahaston 15.9.2020 päättyneelle hakukierrokselle saapui 89 määrärahahakemusta: tutkimushakemuksia 75 ja tiedotus- ja koulutushakemuksia 14 kappaletta. Haettu summa on yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa.

Hakemuksia käsitellään useassa eri päätöskokouksessa syksyn aikana. Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille sähköpostitse tiedon rahoituspäätöksestä viimeistään jouluun 2020 mennessä.

Tutkimus- sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.2. ja 15.9. Kehittämisavustuksia voi hakea ilman hakuaikoja.