SAF€RAn neljäs hakukierros käynnistyi

Teollisuusturvallisuuden tutkimusyhteistyötä edistävä SAF€RA-verkosto on avannut yhteiseurooppalaisen rahoitushaun.

Rahoitusta on tarjolla tutkimus- ja kehityshankkeisiin, jotka keskittyvät teollisuudessa esiin nousevien riskien hallintaan sekä turvallisuutta lisääviin uusiin teknologioihin. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla monikansallisia.  SAF€RAn neljännessä haussa on haettavana yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Haun ensimmäinen vaihe päättyy 25.1.2018.

Uusia ja rohkeita avauksia ja tutkimusideoita odotetaan seuraavista aiheista:

T1: New technologies and the effects of major changes in industry

T2: Measuring and monitoring safety performance

Lisätietoja SAF€RAn rahoitushausta löytyy osoitteesta https://call.safera.eu/

SAF€RA – Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth – verkottaa Euroopan kansallisia ja alueellisia teollisuusturvallisuuden tutkimusohjelmia ja koordinoi niiden toimintaa. Tavoitteena on eurooppalaisen yhteistyön kautta kohdentaa paremmin teollisuusturvallisuuden tutkimusta ja tehostaa tutkimustiedon ja ratkaisujen käyttöönottoa.