SAF€RAn viides haku käynnistyi

Teollisuusturvallisuuden tutkimusyhteistyötä edistävä SAF€RA-verkosto on avannut yhteiseurooppalaisen rahoitushaun. Rahoitusta on tarjolla tutkimus- ja kehityshankkeisiin, jotka parantavat teknologisten riskien johtamista ja turvallisuutta. Rahoitettavien tutkimus- ja kehityshankkeiden on oltava monikansallisia.

Vuonna 2020 toteutettavan viidennen haun teemana on energian tuotannossa ja varastoinnissa käytettävien uusien materiaalien turvallisuusriskit ja käyttömahdollisuudet. Haun englanninkielinen teema on “Safety concerns and opportunities related to advanced materials and new technologies in energy production and storage.”

SAF€RAn viidennessä haussa on haettavana yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Haun ensimmäinen vaihe päättyy 30.1.2020 ja toinen vaihe 30.3.2020. Toisen vaiheen rahoitushakuun voivat osallistua hakijat, joiden aiehakemus on hyväksytty ensimmäisessä vaiheessa.

Lisätietoja SAF€RAn rahoitushausta löytyy osoitteesta https://call.safera.eu/2020/

SAF€RA – Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth – verkottaa Euroopan kansallisia ja alueellisia teollisuusturvallisuuden tutkimusohjelmia ja koordinoi niiden toimintaa. Tavoitteena on eurooppalaisen yhteistyön kautta kohdentaa paremmin teollisuusturvallisuuden tutkimusta ja tehostaa tutkimustiedon ja ratkaisujen käyttöönottoa.