Seuraa suoraa nettilähetystä Tutkimus tutuksi -tapaamisesta 27.1. klo 9-10.30

Perjantaina 27.1. klo 9–10.30 järjestettävää Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamista voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.unionimedia.fi/live. Ohjelman katsominen ei vaadi kirjautumista.

 

 

Tutkimus tutuksi -tapaamisessa on esillä kaksi Työsuojelurahaston rahoittamaa hanketta, joissa on tutkittu monitilatoimistojen vaikutuksia muun muassa työntekijöiden hyvinvointiin ja sisäympäristön laatuun.  

Turun ammattikorkeakoulun Monitilatoimistot ja työntekijäin hyvinvointi – Vertailu huonetoimistoihin -tutkimushankkeen tutkimuskohteina olivat kaksi asiantuntijaorganisaatiota, jotka siirtyivät huonetoimistoista monitilatoimistoon. Molemmissa monitilatoimistoissa säilytettiin henkilökohtaiset työpisteet, mutta monitilatoimistot olivat toteutukseltaan erilaisia. Tutkimuksessa selvitettiin tilamuutoksen vaikutusta muun muassa työympäristön häiriötekijöihin, ympäristötyytyväisyyteen, yhteistyöhön sekä henkilöstön stressioireisiin. Hankkeen tuloksia esittelee psykologi Annu Haapakangas Turun ammattikorkeakoulusta.

Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston toteuttaman Monitilatoimistojen sisäympäristö, käytettävyys ja tilankäyttäjien hyvinvointi (MOSI)-hankkeessa tutkittiin monitilaratkaisujen vaikutusta sisäympäristön laatuun toimistoissa sekä arvioitiin monitilaratkaisun toimivuutta tutkimus- ja opetus-, asiantuntija-, asiakaspalvelu- sekä hallinnollisessa toimistotyössä. Hankkeessa testattiin myös uudempia hyvinvoinnin ja työympäristön arviointimenetelmiä: Työntekijöiltä mitattiin tulehdustilaa osoittavia välittäjäaineita.  MOSI-hankkeen tuloksista kertovat Työterveyslaitoksen Työtilat yksikön johtaja Sanna Lappalainen, tutkija Pia Sirola ja ylilääkäri Jari Latvala.

Tutkimushankkeet:

Turun ammattikorkeakoulu Oy. Monitilatoimistot ja työntekijäin hyvinvointi – vertailu huonetoimistoihin. Hankenumero 114399

Työterveyslaitos. Monitilatoimistojen sisäympäristö, käytettävyys ja tilankäyttäjien hyvinvointi (MOSI). Hankenumero 114119