Stipendihakemuksia saapui 107 kappaletta

Työsuojelurahaston 15.5.2017 päättyneelle hakukierrokselle saapui 107 stipendihakemusta: tutkijastipendejä 14, loppuunsaattamisstipendejä 13, matkastipendejä 57, post doc -stipendejä 11 ja muita stipendejä 12. Haettu summa on yhteensä noin 930 000 euroa.

 

 

 

 

Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 15.1., 15.5. ja 15.10.

 

Hakemuksia käsitellään useassa eri päätöskokouksessa alkukesän aikana. Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille stipendipäätökset viimeistään 22. kesäkuuta mennessä.

 

Työsuojelurahaston stipendirahoituksen tavoitteena on edistää uuden työelämää koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.