Stipendihakemuksia saapui 67 kappaletta

Työsuojelurahaston 16.10.2017 päättyneelle hakukierrokselle saapui 67 stipendihakemusta: tutkijastipendejä 14, loppuunsaattamisstipendejä 11, matkastipendejä 18, post doc -stipendejä 15 ja muita stipendejä 9. Haettu summa on yhteensä lähes 980 000 euroa.

 

Stipendihakemuksia saapui 67 kappaletta

Työsuojelurahaston 16.10.2017 päättyneelle hakukierrokselle saapui 67 stipendihakemusta: tutkijastipendejä 14, loppuunsaattamisstipendejä 11, matkastipendejä 18, post doc -stipendejä 15 ja muita stipendejä 9. Haettu summa on yhteensä lähes 980 000 euroa.

 

Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 15.1., 15.5. ja 15.10.

 

Hakemuksia käsitellään useassa eri päätöskokouksessa syksyn aikana. Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille stipendipäätökset viimeistään jouluun mennessä.

Työsuojelurahasto on tehnyt muutoksia stipendirahoitusmuotoihin. Työsuojelurahasto yhdistää tutkija- ja loppuunsaattamisstipendin uudeksi väitöskirjastipendiksi. Väitöskirjastipendi myönnetään 6-12 kuukauden tutkimustyöhön. Väitöskirjastipendin tarkoitus on tarjota taloudellinen tuki täysipäiväiseen työskentelyyn väitöskirjan loppuvaiheessa. Väitöskirjastipendikauden päättyessä hakijalla on oltava väittely-/julkaisulupa. Lue uudesta väitöskirjastipendistä Työsuojelurahaston nettisivuilta.

Työsuojelurahaston stipendirahoituksen tavoitteena on edistää uuden työelämää koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.