Stipendihakemuksia saapui 71 kappaletta

Työsuojelurahaston 16.1.2017 päättyneelle hakukierrokselle saapui 71 stipendihakemusta: tutkijastipendejä 13, loppuunsaattamisstipendejä 18, matkastipendejä 29, post doc -stipendejä 4 ja  muita stipendejä 7. Haettu summa on yhteensä 686 752 euroa.

Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 15.1., 15.5. ja 15.10.

Hakemuksia käsitellään useassa eri päätöskokouksessa talven aikana. Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille stipendipäätökset viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Työsuojelurahaston stipendirahoituksen tavoitteena on edistää uuden työelämää koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.