Tutkimus tutuksi -tapaamisen 27.10.2017 aineisto julkaistu netissä

Työsuojelurahaston järjestämässä Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 27.10.2017 esiteltiin Tampereen Voimia -liikelaitoksen, Porvoon Tilapalveluiden ja Tekme Oy:n yhteinen robottisiivouksen kehittämishanke, jossa haluttiin löytää uusia työmenetelmiä ja organisointitapoja puhtauspalveluun.

Hanke koostui kolmesta kokeilujaksosta, jotka järjestettiin Hämeenlinnan koulussa, Tampereen koulussa ja Porvoossa kolmen koulun lisäksi muun muassa terveyskeskuksessa. Kokeiltavina oli neljä robottityyppiä. Hankkeessa arvioitiin siivousrobottien toimivuutta ja vaikutusta työn organisointiin robottien ja siivoushenkilöstön välillä. Hankkeessa analysoitiin myös tilojen käyttäjien roolia robottien käytössä. Hankkeen tuloksia esittelevät Tampereen Voimia -liikelaitoksen tuotekehitysvastaava Elina Ahtiala-Huotari, hankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana toiminut Timo Kivistö, Timo Kivisto Consulting Oy:stä ja robottien suorituskykyä arvioinut Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa. Paikalle oli myös hankkeeseen osallistunut pieni siivousrobotti.

Tutkimus tutuksi -tapaamisessa esiteltiin myös vastikään käynnistynyt Palvelukeskuksille robotteja – miten uhka muutetaan mahdollisuudeksi -yhteishanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia, kun robotiikka ja koneoppiminen tulevat osaksi työn teon prosesseja palvelukeskuksissa. Hanketta esittelivät ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat Tiia Mäkiranta ja Olli Ainasvuori Mostdigital Oy:stä. He kertoivat myös, millaista robotiikkaa tulevaisuuden työelämässä tarvitaan ja millaisissa työtehtävissä robotiikkaa voidaan ottaa käyttöön.

Tutkimus tutuksi -tapaamisen 27.10.2017 tallenne

Video: Onko siivousrobotista hyötyä? Esittelyssä robottisiivouksen kehittämisprojekti

Tutkimus tutuksi -tapaamisen esitysaineistot:

Elina Ahtiala-Huotari, Tampereen Voimia liikelaitos

Timo Kivistö, Timo Kivisto Consulting Oy

Tarja Marjomaa, TTS Työtehoseura

Olli Ainasvuori ja Tiia Mäkiranta, Mostdigital Oy

Kehittämisavustushankkeet:

Robottisiivouksen kehittämisen moniasiakasprojekti. Hae numerolla 116370

Yhteishanke:

Palvelukeskuksille robotteja – miten uhka muutetaan mahdollisuudeksi Monetra Oy:ssä. Hae numerolla 117288  

Palvelukeskuksille robotteja – miten uhka muutetaan mahdollisudeksi Saimaan talous ja Tieto Oy:ssä. Hae numerolla 117286.

Palvelukeskuksille robotteja – miten uhka muutetaan mahdollisuudeksi KuntaPro Oy:ssa (PaRot) 117283

Palvelukeskuksille robotteja – miten uhka muutetaan mahdollisuudeksi Kuhilas Oy:ssa (PaRot) 117284

Palvelukeskuksille robotteja – miten uhka muutetaan mahdollisuudeksi Calpro Oy:ssa (PaRot) 117287

Palvelukeskuksille robotteja, työhyvinvoinnin edistäminen (PaRot) – Digikaveri kollegaksi, miten uhka muutetaan mahdollisuudeksi 117293