Tutkimus tutuksi -tapaamisen 6.9.2018 aineisto julkaistu nettisivuilla

Millainen on opetusalan turvallisuustilanne ja turvallisuuskulttuuri?  Miten turvallisuutta voidaan parantaa ja johtaa? Muun muassa näistä asioista keskusteltiin Työsuojelurahaston järjestämässä Tutkimus tutuksi -tapaamisessa torstaina 6.9.2018.

Tutkimus tutuksi -tapaamisen alussa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen johdatti aiheeseen alustuksellaan opetusalan turvallisuudesta ja sen kehittämisestä.

Vanhempi tutkija Anna-Maria Teperi kertoi Työterveyslaitoksen tutkimushankkeen ”Turvallisuuden edistäminen opetusalalla” keskeisistä tuloksista. Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston toteuttamassa tutkimuksessa oppilaitoksen turvallisuutta tarkasteltiin henkilöstön, työn ja työpaikan turvallisuuden näkökulmasta. Tutkimus- ja kehittämishankkeessa arvioitiin ja kehitettiin turvallisuusjohtamisen käytäntöjä, turvallisuuskulttuuria ja turvallisuusosaamista opetusalan työyhteisöissä.

Professori Sirpa Virta esitteli Tampereen yliopiston tutkimushankkeen ”Yliopistojen henkilöstön turvallisuus: Resilienssi, tilannetietoisuus ja uusiin uhkiin varautuminen yliopistoissa” keskeisiä tuloksia. Tutkimushankkeessa kartoitettiin yliopistojen henkilöstön turvallisuuskokemuksia, tietoa ja kehittämishaasteita, jotka liittyvät uusien ulkoisten ja sisäisten uhkien hallintaan työyhteisössä ja työympäristössä. Lisäksi hankkeessa kehitettiin resilienssiä, tilannetietoisuutta, tilannekuvatyötä ja uusiin uhkiin varautumista yliopistoissa.

Tilaisuuden lopussa järjestetyssä paneelikeskustelu Anna-Maria Teperi, Olli Luukkainen ja Sirpa Virta keskustelivat opetusalan turvallisuudesta ja sen kehittämisestä.

Hankkeet:

116186: Yliopistojen henkilöstön turvallisuus: Resilienssi, tilannetietoisuus ja uusiin uhkiin varautuminen yliopistoissa.

116179: Turvallisuuden edistäminen opetusalalla.

Video:

Opetusalan turvallisuus

kesto 3:16

Esitykset:

Olli Luukkainen

Anna-Maria Teperi

Sirpa Virta

Tilaisuuden tallenne