Työelämän tutkimukseen ja kehittämiseen 8,1 miljoonaa euroa vuonna 2019

Vuonna 2019 Työsuojelurahasto vastaanotti yhteensä 309 hakemusta ja rahoitti 132 hanketta noin 5,4 miljoonalla eurolla. Rahasto myönsi tutkimus- ja kehityshankkeisiin yhteensä noin 4,7 miljoonaa euroa, tiedotus- ja koulutushankkeisiin 131 700 euroa ja henkilökohtaisiin stipendeihin 525 000 euroa. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tuki oli 2,7 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen tutkimusmääräraha 165 000 euroa myönnettiin Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeelle, Digitaaliset työympäristöt: Parempaa yhteisöllistä ongelmanratkaisua ja hyvinvointia. Tutkimushanke tuottaa tietoa työntekijöiden teknologisesta ydinosaamisesta ja työntekijöiden työhyvinvoinnista. Lisäksi hanke kehittää työpaikkojen käyttöön uusia tapoja hyödyntää teknologis-pedagogisia ratkaisuja työntekijöiden teknologisen ydinosaamisen ja hyvinvoinnin tueksi. Hanke tuottaa uutta tietoa digitaalisen työn tueksi ja työelämän edelleen kehittämiseksi erityisesti työntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii professori Raija Hämäläinen.

Tampereen korkeakoulusäätiön tutkimushankkeelle, Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin-työssä, myönnettiin 160 000 euroa. Hanke kokoaa asunnottomuustyöntekijöitä käsittelemään ja ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja kahden työpajasarjan, videokirjaston ja verkkofoorumin avulla. Hanke selvittää, miten yhteinen ammatillinen toimijuus muodostuu, millaisia välineitä siihen tarvitaan ja mitkä ovat prosessin vaikutukset käytännön työssä. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii professori Annalisa Sannino.

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle, Turvaa tiimistä! Työryhmät turvallisuuden tekijöinä, myönnettiin 155 000 euroa. Tutkimushanke selvittää, miten ryhmätason ilmiöt vaikuttavat työskentelyn turvallisuuteen perinteisillä työpaikoilla.  Hanke selvittää myös, millä keinoilla voidaan tukea ryhmän turvallista toimintaa, yksilöiden toimintaa ryhmän jäsenenä sekä turvallisuuden johtamista tiimiorganisaatioissa. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii tutkimusinsinööri Henriikka Kannisto.

Vuonna 2019 Työsuojelurahasto myönsi 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 5 000 euron tunnustusstipendin kolmelle rahoittamalleen hankkeelle. Palkitut hankkeet ovat kehittäneet suomalaista työelämää tuottamalla uutta ja merkittävää tietoa sekä hyviä käytäntöjä. Hankkeet olivat Jyväskylän yliopiston tutkimushanke, Ikääntyneiden työurat – työssä jatkaminen ja eläkkeellä työskentely (JATKIS), Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisavustushanke, Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä ja Tessa Horilan väitöstutkimus, Yhteinen vuorovaikutusosaaminen työelämän tiimeissä.

Lisätietoja: Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson, puh. 09 6803 3310