Työsuojelurahasto on siirtynyt vastaanottamaan verkkolaskuja

Työsuojelurahasto on siirtynyt vastaanottamaan ostolaskut ensisijaisesti sähköisesti.

Mikäli lähettäjä käyttää verkkolaskujen lähettäjäpalveluna seuraavia pankkeja: Danske Bank, Handelsbank, Ålandsbank, S-Pankki, Säästöpankit, Aktia Säästöpankki tai Paikallisosuuspankit, osoitteena käytetään 003723327487 ja välittäjätunnuksena DABAFIHH.

nn

Mikäli et voi lähettää laskua verkkolaskuna, voit lähettää sen sähköpostilla (pdf-liitteenä) osoitteeseen: FI03057264@scan.emce365.fi.
ntai postitse skannauspalveluosoitteeseemme:

nn

Työsuojelurahasto
n@003703057264@
nPL 1000
n00781 Helsinki

nn

Tämä verkkolaskutukseen liittyvä muutos koskee Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden laskuja, stipendien maksupyyntöjä sekä muita ostolaskuja. Hankenumero on mainittava sekä määrärahan laskulla että stipendin maksupyynnöllä.
n
nEnnen kuin lähetät verkkolaskun EmCe 365 -palveluun, lue ohjeet laskun lähettämisestä.
n
nLaskutusosoitteisiin tulee lähettää vain laskuja tai maksupyyntöjä. Muu posti tulee edelleen lähettää osoitteeseen:
nTyösuojelurahasto
nPohjoisesplanadi 21 B 6
n00100 Helsinki

nn

 

nn