Työsuojelurahasto tukee stipendillä työelämäaiheisten tietokirjojen kirjoittamista

Uuden tietokirjastipendin avulla Työsuojelurahasto haluaa tukea entistä vahvemmin tutkittuun tietoon perustuvaan työelämäaiheisen tietokirjan kirjoitustyötä. Tietokirjastipendi korvaa aiemman muu stipendi -rahoitusmuodon, jonka myönnöistä valtaosa kohdistui tietokirjoihin.

Rahoitettavan tietokirjan sisällön on liityttävä Työsuojelurahaston rahoitusalueisiin: työturvallisuuteen, työterveyteen, tuottavuuteen tai työelämän suhteisiin. Tietokirjastipendiä kuten muita rahaston myöntämiä stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 15.1., 15.5. ja 15.10.

Työsuojelurahasto myöntää tietokirjastipendin 2–6 kuukaudeksi ansiotulon menetykseen. Hakijan on perusteltava hakemansa stipendin tarve ja määrä. Myönnettävä summa on enintään 2 000 euroa kuukaudessa. Stipendi voi sisältää myös aineiston keräämiseen liittyviä kuluja, mikäli kirjan tekeminen edellyttää esimerkiksi haastatteluita ja niihin liittyviä matkoja.

Rahasto edellyttää, että hakemuksessa on mukana kustantajan kanssa tehty aiesopimus tai kustannussopimus käsikirjoituksesta sekä kirjan sisällysluettelo. Hakemuksessa on myös kerrottava kirjan markkinointisuunnitelmasta, esimerkiksi sosiaalisen median kanavien hyödyntämisestä kirjan markkinoimisessa.

Tutustu uuteen tietokirjastipendiin rahaston nettisivuilla, www.tsr.fi/rahoitus-yksityishenkiloille/tietokirjastipendi.

Tietokirjastipendin ja muiden rahaston rahoittamien stipendien seuraava hakukierros käynnistyy 15.12.2020 ja päättyy 15.1.2021.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kenneth Johansson, 09 6803 3311, kenneth.johansson@tsr.fi