Työsuojelurahasto uudisti nettisivunsa

Työsuojelurahasto on avannut uudet nettisivunsa.

Voit tutustua sivuihin osoitteessa www.tsr.fi. Uusien nettisivujen myötä Työsuojelurahasto haluaa entistä paremmin ja entistä selkeämmin tarjota tietoa rahoituksen hakemisesta, rahoitetuista hankkeista sekä rahaston toiminnasta.  

Etusivulla nousevat näkyvästi esiin meneillään olevat rahoitushaut, hankkeista kertovat tiedotteet, videot ja verkkojutut. Etusivuilta ohjataan myös tutustumaan rahoitettuihin hankkeisiin ja lukemaan rahoituksesta.  

Rahoitus organisaatioille ja rahoitus yksityishenkilöille -sivut tarjoavat tarkempaa tietoa eri rahoitusmuodoista ja rahoituksen hakemisesta. Rahoitus organisaatiolle -sivuilla on esitelty tutkimus-, kehittämis- sekä viestintähankkeiden rahoitusta. Rahoitus yksityishenkilöille -sivuilla kerrotaan stipendirahoituksesta, kuten väitöskirjastipendistä, post doc -stipendeistä, matkastipendistä sekä muu stipendistä.  

Hankkeet ja tutkimustieto -sivuilta on mahdollisuus hakea päättyneitä ja alkaneita hankkeita mm. rahoitusmuodoittain, hankenumeroittain tai hakusanoittain. Kaikista rahoitetuista hankkeista on julkaistu tiivistelmä sekä hankkeen tiedot. Päättyneistä hankkeista on julkaistu myös tiedote ja pääsääntöisesti myös julkinen loppuraportti.   

Tieto meistä -sivuilla on esitelty tarkemmin Työsuojelurahaston toimintaa ja historiaa. Sivuilta löytyvät myös mm. vuosikertomukset, logot ja Hyvä hallintotapa.  

Rahoituksen saajalle -sivuilla on kerrottu tarkemmin hankkeen hallinnointiin, raportointiin ja tiedotukseen liittyvistä asioista.  

Usein kysytyistä kysymyksistä löytyy vastaus yleisimpiin rahoituksen hakemiseen ja hankkeen hallinnointiin liittyviin kysymyksiin.  

Jos haluat jättää palautetta Työsuojelurahaston uusista nettisivuista, lähetä viestiä info@tsr.fi -osoitteeseen.  

Lisätietoja: viestintäasiantuntija Päivi-Maria Isokääntä, 09 6803 3318, paivi-maria.isokaanta@tsr.fi