Työsuojelurahastolta tukea stipendihankkeille

Työsuojelurahaston 17.5.2021 päättyneelle hakukierrokselle saapui 25 stipendihakemusta. Työsuojelurahasto myönsi rahoitusta viidelle tietokirjastipendi-, kahdelle post doc -tutkimus-, yhdelle post doc-tutkijavierailu, kuudelle väitöskirjastipendi- sekä yhdelle matkastipendihakemukselle.


Tietokirjastipendit

Työsuojelurahasto myönsi 6 000 euron stipendin Eija Mäkirintalalle Resonoi! Johda omaa onnistumistasi, unohda esiintymisjännitys ja nauti huippusuorituksesta -tietokirjan käsikirjoituksen viimeistelyyn.

Jenna Janakka sai 6 000 euron stipendin Empatiakoulu – välineitä työelämässä jaksamiseen –tietokirjan käsikirjoituksen viimeistelyyn.

Sari Kuusela sai 4 000 euron stipendin Luottamuskulttuuri ja miten rakennamme sen -tietokirjan käsikirjoituksen viimeistelyyn.

Kati Boijer-Spoof Heikinheimo sai 4 000 euron stipendin Etätyön hyvinvointiopas -tietokirjan käsikirjoituksen viimeistelyyn.

Virpi Kalakoski sai 4 000 euron stipendin Ihminen tiedon käsittelijänä. Inhimilliset kyvyt ja rajoitukset työssä -tietokirjan käsikirjoituksen viimeistelyyn.

Post doc -stipendit

Työsuojelurahasto myönsi Jouni Lahdelle 30 000 euron stipendin Liikunta-aktiivisuus ja istuminen: yhteisvaikutukset toiminta- ja työkykyyn sekä lyhyiden sairauspoissaolojen kustannuksiin post doc –tutkimuksen tekemiseen.

Marjo Ring sai 17 800 euron stipendin Auttajasta ammatinvaihtajaksi – Mikä terveydenhuollossa mättää? post doc –tutkimuksen tekemiseen.

Pasi Hirvonen sai 30 000 euron stipendin post doc -tutkijavierailuun, jonka aikana hän tutkii kansalaistieteen mahdollisuuksia tutkimustyön kehittämisessä. Stipendikaudella Hirvonen tekee tutkimusta Vrije Universiteit Bysselin Europan Studies -yksikössä.

Väitöskirjastipendit

Työsuojelurahasto myönsi 24 000 euron stipendin Riku Reunamäelle Työntekijöiden kokemuksia johtamisen muoti-ilmiöistä: Etnografia OP Ketterästä -väitöstutkimuksensa loppuunsaattamiseen.

Katri Karhunen sai 19 000 euron stipendin Pukeutuminen ja ammatillinen toimijuus: Hijab suomalaisilla sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla -väitöstutkimuksensa loppuunsaattamiseen.

Anna Maaranen sai 16 000 euron stipendin Sosiaalisen median työelämävaikutukset -väitöstutkimuksensa loppuunsaattamiseen.

Monika Haanpää sai 12 000 euron stipendin Varhaiskasvatuksen henkilöstön kulttuurinen moninaisuus -väitöstutkimuksensa loppuunsaattamiseen.

Antti Väisänen sai 12 0000 euron stipendin Muovien 3D-tulostamisen työhygienia ja käyttäjäturvallisuus -väitöstutkimuksensa loppuunsaattamiseen.

Sari Ortju sai 12 000 euron stipendin Kuunteleminen työyhteisötaitona esihenkilö-alaissuhteessa -väitöstutkimuksensa loppuunsaattamiseen.

Lisää Työsuojelurahaston tuella käynnistyneitä stipendihankkeita löytyy rahaston nettisivuilta kohdasta Hankkeet ja tutkimustietoa. Hankkeisiin voi perehtyä tarkemmin valitsemalla rahoitusmuodon ja alkaneet hankkeet.

Stipendihakuja on kolme kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 15.1., 15.5. ja 15.10. Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopulle, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00. Voit tutustua stipendirahoitukseen osoitteessa https://www.tsr.fi/rahoitus-yksityishenkiloille/