Uusi hakujärjestelmä on avattu – ohjeita hakijoille

Työsuojelurahaston uusi hakujärjestelmä on avattu. Hakujärjestelmää uudistamalla Työsuojelurahasto haluaa parantaa hakemisen sujuvuutta ja toimivuutta.

Kaikki hakijat luovat uudet pysyvät käyttäjätunnukset hakujärjestelmään kirjautumalla ensin tupas-tunnistautumisella ja antamalla yhteystietonsa. Sen jälkeen hakija valitsee, hakeeko hän henkilökohtaista stipendiä vai määrärahaa organisaatiolle. Tämän jälkeen hakija valitsee rahoitusmuodon ja aloittaa uuden hakemuksen tekemisen. Järjestelmä ohjaa hakijaa seuraaviin täyttövaiheisiin.  

Uutena ominaisuutena on, että hakija pyytää järjestelmän kautta sitoutumisilmoituksen kaikilta keskeisiltä hankkeeseen osallistuvilta henkilöiltä ja organisaatioilta. Hankkeeseen osallistuvat saavat sähköpostiinsa linkin, jonka kautta he käyvät vahvistamassa tupas-tunnistautumisella sitoutumisensa hankkeeseen. Keskeisten hankkeen toimijoiden tulee liittää myös haun kannalta päivitetty CV hakemukseen. Hakemuksen voi jättää vasta kun kaikki hankkeeseen osallistuvat ovat vahvistaneet sitoutumisensa. Sitoutumisilmoitusta, niin kuin mitään muutakaan dokumenttia, ei jatkossa voi lähettää postitse eikä sähköpostitse. Muistathan ilmoittaa sitoutumisilmoituksen saanneille henkilöille, että heidän pitää käydä ajoissa vahvistamassa osallistumisensa hankkeeseen. Jos sitoutumisilmoitusta koskeva sähköposti ei löydy saapuneista sähköposteista, kannattaa tarkistaa, onko vahvistusviesti mennyt roskapostiin.  

Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti. Allekirjoittajan sähköpostiin lähetetään linkki, jonka kautta nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö pääsee tarkastelemaan ja allekirjoittamaan hakemuksen.  Hakemuksen voi jättää vasta kun se on allekirjoitettu.  

Ensimmäisellä kerralla hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä sitoutumisilmoitusten vahvistamiset ja allekirjoituksen saaminen voivat kestää.  

Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää kuukausi ennen haun päättymistä.  Kehittämisavustuksissa ja tuotteistuksissa on edelleen jatkuva haku.  

Tutkimusmäärärahaa hakevien on hyvä muistaa, että erillistä tutkimussuunnitelmaa ei edelleenkään liitetä hakemukseen vaan suunnitelma muodostuu hakukentistä.  

Uuden hakujärjestelmän myötä rahoitusmuotojen hakukysymyksiä on selkeytetty ja kysymysten määrää on vähennetty. Hakemusta ei voi edelleenkään täydentää lähettämisen jälkeen.

Tutkimus-, tiedotus- ja koulutusmäärärahojen seuraava hakukierros päättyy maanantaina 17.9. klo 16.  

Lokakuun 15. päivä klo 16 päättyvä stipendihaku avautuu kuukausi ennen hakuajan päättymistä.   

Hakemukset jätetään Työsuojelurahaston https://oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon. Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Hakemukset voi tehdä vain suomeksi tai ruotsiksi.  

Tutustu rahoitusmuotoihin ja hakuohjeisiin tästä linkistä.  

Uuden hakujärjestelmän käyttämiseen liittyvää ohjeistusta saa Työsuojelurahastosta vain puhelimitse numerosta 09 6803 3311.