Työsuojelurahaston rekisterien tietosuojaseloste

Seloste on laadittu henkilötietolain mukaisesti ja sivustolla olevien tietojen käyttöoikeudet tekijäinoikeuslain pohjalta.

Laatimispäivä

Päivitetty: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Työsuojelurahasto 
Pohjoisesplanadi 21 A
00100 Helsinki 
Y-tunnus 0305726-4 
Puhelin: 09 6803 3311 
http://www.tsr.fi 

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

toimitusjohtaja Kenneth Johansson 
viestintäasiantuntija Päivi-Maria Isokääntä (internet-sivut ja uutiskirjeet) 
sihteeri Pauliina Elgbacka (hankehallintajärjestelmä)

3. Rekisterin nimi

Työsuojelurahaston internet-palvelu ja uutiskirjeet

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työsuojelurahastolain 6.4.1979/407mukaiset tehtävät.

Henkilötietoja vastaanottaa Työsuojelurahasto. Henkilötietoja käsittelevät rahaston työntekijät vain työtehtäviensä oikeuttamassa laajuudessa. Henkilötietoja käytetään hankkeiden rahoittamiseen, valvomiseen ja yhteydenpitoon liittyvissä tehtävissä.

Työsuojelurahasto lähettää uutiskirjeitä, joissa on kerrottu rahaston järjestämistä tilaisuuksista ja rahoittamista hankkeista. Uutiskirjeet lähetetään Työsuojelurahaston uutiskirjeiden tilaajille.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa. Mahdollisten alihankkijoiden kanssa tehdään kirjalliset sopimukset henkilötietojen luottamuksellisuudesta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rahoituksen saaneen hakijan ja asiantuntijalausunnon antajan titteli, nimi, organisaatio, osoite, sähköpostiosoite ja puhelin. 

Uutiskirjeen tilaajan nimi ja sähköpostiosoite.

Tilaisuuksiin ilmoittautuneet: Nimi, titteli, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelin, osoite ja erikoisruokavalio

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työsuojelurahaston 
- rahoittamat hankkeet ja niiden tulokset 
- hankejärjestelmän hanke- ja henkilötiedot 
- hankejärjestelmän osoite- ja sidosryhmärekisteri 
- tilaisuuksiin ilmoittautuneiden tiedot kertaluonteisesti.
- uutiskirjeiden tilaajat

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä kaupallisissa markkinointitarkoituksissa.

Hakemuksessa olevia tietoja käytetään rahaston käsittelyprosessissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa. 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Tiedot sijaitsevat Työsuojelurahaston palvelimella/verkkolevyllä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihin sekä vaatia itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti.

Työsuojelurahaston uutiskirjeen tilaaja voi perua uutiskirjeen lopussa olevasta kohdasta:  ”Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä”.