Tutkimushankkeet

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Myönnettävien määrärahojen tavoitteena on uuden, sovellettavan tiedon tuottaminen tieteellisellä tutkimustyöllä ja tutkitun tiedon soveltaminen kehittämisavustuksella.

Määrärahat: 

  • Tutkimus - uuden tiedon tuottamiseen
  • Kehittämisavustus - työyhteisöjen innovatiiviseen kehittämiseen*

*Rahasto edellyttää yhteydenottoa ennen kehittämisavustushakemuksen tekemistä puhelimitse 09 6803 3311.

Ennen hakemuksen tekemistä tutustu tutkimus- ja kehityshankkeiden yleisohjeisiin ja yleisiin sopimusehtoihin.

Hakuajat

Tutkimushakemukset

Uudessa hakujärjestelmässä tutkimushakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.  

Tutkimushakemusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.2. ja 15.9. klo 16.00 mennessä.

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.

Kehittämisavustukset

Ilman hakuaikoja.

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.