109432 Stipendi

Työelämän pelisäännöt -kirja

Työelämän pelisäännöt -kirja

19.10.2009

Tavoitteena on saattaa valmiiksi työelämää systeemisenä ja dynaamisena kokonaisuutena käsittelevän kirjan käsikirjoitus. Kirjassa työelämää ja sen viimeaikaista muutosta tarkastellaan pitäen fokuksessa työn teon mielekkyyttä. Keskeisiä kirjassa käsiteltäviä tematiikkoja ovat työelämän kentän piirteet, pelisääntömuutos, työntekijöiden ja työnantajien pärjäämisstrategiat sekä työelämän lasku- ja nousutrendit. Kirja pohjaa työelämän tutkimuksen alan kirjallisuuteen sekä kirjoittajan kollegoidensa kanssa 2000-luvulla keräämiin laadullisiin ja kvantitatiivisiin aineistoihin. Kirjasta hyötyvät työelämän tutkijat ja työelämän tutkimuksen perusteita opiskelevat. Sitä voidaan käyttää työelämäaiheiden perusoppikirjana useissa eri oppiaineissa ja useilla koulutusasteilla. Sitä voivat hyödyntää myös suomalaiset työelämän kehittäjät.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anu Järvensivu

Rohkeat helpottavat kaikkien kenttäpelaajien työtä

25.11.2010

Erikoistutkija, filosofian tohtori Anu Järvensivu analysoi kirjassaan työelämää pelivertauksella. Työelämän peli ja säännöt hahmottuvat kentällä pelaavien strategioista. Suurin mahdollisuus muutokseen on luovien strategioiden kehittelijöillä, jotka samanhenkisten kanssa etsivät rohkeasti uusia työnteon malleja. Työsuojelurahasto tuki kirjan valmistumista stipendillä.
 
Tapaus työelämä -kirjassa Järvensivu kysyy, millaista on työelämä nuoren naisen tai ikääntyvän miehen näkökulmasta. Voiko työelämää muuttaa? Onko työttömän hypättävä sivuun? Järvensivu käsittelee mainittuja kysymyksiä tutkimustiedon ja suomalaisten työntekijöiden näkemyksien pohjalta.
 
Kohti selviytymistä – jopa omin sovelluksin
 
Kirjansa jälkisanoissa Järvensivu huomaa kirjoittaneensa tavallisen suomalaisen pärjäämiskertomuksen, kuten maineikas sosiologi, Matti Kortteinen 1992 pelkisti: Työelämä on kovaa, mutta siitä selviydytään. Työelämän tutkija Anu Järvensivu kommentoi, että yhteiskuntatieteilijä ei todellakaan pääse irti tutkimuskohteestaan.
 
Järvensivu toivoo pelikenttää kuvaavan kirjansa auttavan lukijaa selviytymään. Kirja voi auttaa työelämän ja sen muutosten kokonaisuuden hahmottamisessa. Vielä enemmän hän toivoo kirjansa inspiroivan lukijaa pieniin, omiin keksintöihin ja sovelluksiin, joilla työelämän kenttäpelaaja voi kehitellä oman pärjäämisstrategiansa.
 
Toisaalta Järvensivu toivoo, että kirja auttaisi myös palvelujen ja yhteiskunnan tukimuotojen kehittelyssä – kenties jopa kentän siivouksessa ja kunnostuksessa. Esimerkiksi kansantaloudesta kehityksestä huolta kantavien on hetkeksi hyvä unohtaa työurien pidentäminen ja eläkeiän nostaminen. Taloudelle ei liene ensisijaista se, että mahdollisimman moni orava juoksee pyörässään tasaisella vauhdilla, joka tappaa mieltä työnteosta. Voi saavuttaa jopa paremman tuloksen, jos orava välillä henkäilisi uusia tuulia.
 
Puuhastelu syö työn mieltä
 
Anu Järvensivu väittää, että juuri nyt talouden kasvumahdollisuuksia hukataan lennokkien taitteluun ja lennätykseen, kesken jalkapallopelin. Näin Suomesta ei tule ikinä jalkapallon maailmanmestaria.
 
Jos kaikki uskoisivat, että enemmistö haluaa tehdä työnsä hyvin, voisi ohittaa ison määrän puuhastelua, joka nyt estää kunnon työntekijöitä tekemästä työnsä kunnolla. Kun nämä epäluottamuksesta kumpuavat puuhastelut vievät ison osan työajasta, moni joutuu tekemään oikean työnsä vapaa-ajallaan tai jättää sen kokonaan tekemättä.
 
Parhaat mahdolliset tulokset jäävät siis Järvensivun mukaan saavuttamatta. Vielä pahempaa on se, että puuhastelu syö työn mielekkyyttä.
 
Jos yhä harvempi löytää työn teosta mielen, yhä useampi poistuu pelistä heti, kun siihen on ensimmäinen mahdollisuus.
 
Yhteisvoimin kiinni mahdollisuuksiin!
 
Anu Järvensivu haluaa kuitenkin viestittää, että vaikka työelämän peli tuntuu vaikealta ja jopa järjettömältä, työ ja elämä ovat täynnä mahdollisuuksia. Meistä jokainen luo pärjäämisstrategioita ja samalla muokkaa työelämän kentän pelisääntöjä.
 
Laadimme yhdessä sen sääntökirjan, jonka mukaan peli pyörii. Päätämme yhdessä, heittelemmekö lennokkeja vai potkimmeko palloa, ja millä rytmillä kukin orava pyöräänsä polkee.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Työelämän pelisäännöt -kirja

Järvensivu Anu, Tapaus työelämä - ja voiko sitä muuttaa?, Tampere 2010, ISBN 978-951-44-8183-3
Myynti: Tiedekirjakauppa TAJU, taju@uta.fi www.uta.fi/taju http://granum.uta.fi

Hanketiedot

 • HakijaJärvensivu Anu
 • Lisätietoja
 • Anu Järvensivu
  (03) 3551 7138
  anu.jarvensivu@uta.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2010 - 1.10.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.10.2009
  7 600 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 11 002 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.10.2010

Aiheluokitus