113322 Kehittämisavustus

Tilakohtainen paine-erosäätöinen ilmanvaihto sisäilmahaittojen vähentämisessä

Tilakohtainen paine-erosäätöinen ilmanvaihto sisäilmahaittojen vähentämisessä

4.10.2013

Tavoitteet:
Hankkeessa kehitetään aktiivisella paine-erosäädöllä ohjattavaa huonekohtaista ilmanvaihtoa ratkaisuksi sisäilmakohteisiin. Hankkeen tavoitteena on turvata tilankäyttäjien terveys ja työrauha tarjoamalla puhdasta ja terveellistä sisäilmaa kaikissa olosuhteissa kustannustehokkaasti.

Menetelmät:
Sisäilmaongelmaisessa kohteessa tehtävät toimenpiteet jaetaan kahteen luokkaan – nopean haitan ja pysyvän haitan vähentäminen. Nopean haitan vähentämisen tarkoituksena on parantaa sisäilmaa, ei tehdä tilojen peruskorjauksia, uusimisia tai käyttötarkoituksen muutoksia.
Tässä tutkimuksessa edetään portaittain tilakohtaisen riskianalyysin, haitan vähentämisen suunnittelun, nopean haitan vähentämisen kautta vaikuttavuuden mittaamiseen.
Kohteena on kymmenen luokkatilaa, joiden paine-eroa säädetään koneellisesti haluttujen ilmanpainetasojen saavuttamiseksi, joilla toivotaan saatavan apua sisäilmaongelmiin.
Tiloista ja niissä työskentelevälle henkilökunnalle tehdään säännöllisen oire-, elintoiminto- j olosuhdetiedon seuranta, joissa selviää menetelmän toimivuus.

Tulokset:
Projekti alkaa 7.10.2013 ja jatkuu aina 31.12.2014 asti.
Projektissa kerätyt oire-, elintoiminto- ja olosuhde tiedot analysoidaan säännöllisesti kuukauden välein ja väliraportti on käytettävissä 5/2014.
Varsinaiset johtopäätökset, yhteenveto sekä tulokset ovat käytettävissä kaksi kuukautta projektin päättymisen jälkeen 2/2015.

Hankkeen vastuuhenkilö
Juha Pohjonen

Tilakohtainen ilmanvaihto vähensi sisäilmahaittoja

12.8.2015

Tilakohtainen ilmanvaihtokone voi olla tehokas menetelmä sisäilmaongelmien hoidossa – yhdessä muiden nopeiden haitan vähentämistoimien kanssa. Ratkaisu soveltuu tilanteisiin, joissa tarvitaan määräaikaisia, tehokkaita ja nopeita toimia siten, että tiloja voidaan käyttää koko ajan normaalisti.

Tilakohtaisesta ilmanvaihdosta saatiin kokemusta sipoolaisessa koulussa. Tilakohtaisella paine-erosäätöisellä ilmanvaihtokoneella pyrittiin vähentämään koettuja sisäilmahaittoja.

Sipoon kunnan kehittämishankkeessa asiantuntijana toimi sisäilmaratkaisuja tuottava Inspector Sec Oy.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Tilakohtainen ilmanvaihto haluttiin käyttöön tilanteessa, jossa rakennuksen jäljellä oleva käyttöaika on lyhyt. Massiivisiin korjauksiin ei haluttu ryhtyä, mutta sisäilmaan liittyvät terveydelliset riskit haluttiin pitää hallinnassa.

Interventio hankalimmissa tiloissa

Hankalimmiksi koettuihin tiloihin järjestettiin tilakohtainen paine-erosäätöinen ilmanvaihto, joka toimi riippumattomasti rakennuksen muusta ilmanvaihdosta. Ilmanvaihtokoneen asennuksen yhteydessä tehtiin myös tiivistyksiä.

Koneen avulla haluttiin lisätä tilan ilmanvaihtokapasiteettia ja samalla huolehtia siitä, että tilassa ei ole alipainetta eikä hallitsemattomia ilmavuotoja.

Sisäilmaan liittyviä haittoja seurattiin kahden vuoden ajanjaksolla 2013–2014. Seurannan tarkoituksena oli selvittää, oliko tilakohtaisella ilmanvaihdolla vaikutusta tilankäyttäjien kokemiin haittoihin.

Sairauslomat ja oireet vähenivät

Interventioryhmän kokemat haitat vähenivät selvästi seuranta-aikana verrattuna vertailuryhmän kokemiin haittoihin. Sairauslomat interventioryhmässä puolittuivat jokaisella seurantakerralla.

Sisäilmahaittaa osoittavan pölytutkimuksen mukaan haitta oli vähentynyt lähes kaikissa tiloissa seurantajaksolla. Oirekyselyiden mukaan oireilu väheni selvästi, kun koneita käytettiin jatkuvasti.

Interventioryhmältä kysyttiin tyytyväisyyttä haitan vähentämistoimiin. Tyytyväisyyttä lisäsi se, että käyttäjillä oli mahdollisuus säätää koneen tehoa itse. Koneen tuottama melu vähensi tyytyväisyyttä, mutta siitä ei enää valitettu äänioptimoinnin jälkeen.

Kyselyn mukaan kaikki tilankäyttäjät pitivät konetta jatkuvasti päällä.
 
Vaihtoehto rakennuksen elinkaaren loppuun

Kehittämishankkeessa selvitettiin rakennuksen turvallista käyttöä elinkaaren loppuvaiheessa.

Tilakohtaisella ilmanvaihtokoneella voidaan pidentää rakennuksen käyttöaikaa tarvittavan ajan niin, että saadaan aikaa jatkotutkimuksille ja poliittiselle päätöksenteolle. Varsinaista haitallista päästölähdettä ei tarvitse välttämättä poistaa, jos tuotteella saadaan vähennetyksi haittoja hyväksyttävälle tasolle.

Tällaisten toimien kokonaiskustannukset ovat tavallisesti 5–20 prosenttia niistä kustannuksista, jos esimerkiksi koulu siirtyisi väistötiloihin.

Kehittämishankkeessa parannettiin koulun työntekijöiden ja oppilaiden olosuhteita. Lisäksi kyseessä oli teknologiakokeilu, jonka lupaavien tulosten innoittamana Inspector Sec Oy käynnisti Tekesin tuella tuotekehitysprojektin. Siinä kehitetään ja tuotteistetaan nopeasti asennettava paine-erosäätöinen ilmanvaihtokone.

Toimittaja
Leena Huovila

Tilakohtainen paine-erosäätöinen ilmanvaihto sisäilmahaittojen vähentämisessä

Sisäilmahaittojen vähentäminen tilakohtaisella paine-erosäätöisellä ilmanvaihtokoneella. Kehittämisavustus TSR 113322. Tutkimusraportti.

113322-loppuraportti-TSR-raportti kehittämisavustus.pdf (397.1 kt)

Tilakohtainen ilmanvaihto toimi. Tiedon silta 2016.
 

School Indoor Air Quality Problems Tackled with Space-Specific Ventilation

16.10.2015

An intervention study found that indoor air quality can be improved and indoor air-related problems reduced by stand-alone, pressure-controlled mechanical ventilation units in specific parts of a building. The study was financially supported by the Finnish Work Environment Fund.

The Facility Services of the southern Finnish municipality of Sipoo and the indoor air consultants Inspector Sec Oy set out to examine the feasibility of reducing indoor air-related problems with limited-scale mechanical ventilation. A further aim was to prolong the lifespan of buildings affected by indoor air problems without extensive and costly total renovation of the premises.

The intervention study was carried out in a school where a third of the teaching staff had experienced indoor air-related problems. Clean air delivery was enhanced in ten classrooms by installing ventilation units independent of the main ventilation system of the building. The avoidance of negative indoor pressure, together with improved sealing of the wall structures, helped to prevent the flow of potentially contaminated air from other premises. For the purposes of the study, the staff working in the ten classrooms with enhanced ventilation formed the intervention group and staff working elsewhere in the building formed the control group.

The results of air-borne dust analysis showed improvement of air quality at nearly all measurement sites. There was also a marked decrease in sickness absence and reported symptoms among the intervention group during the two-year follow-up, compared with the controls. There were no changes in blood oxygen saturation and peak expiratory flow (PEF) values in the intervention group.

The study shows that enhanced ventilation together with improved air-tightness of walls can be used to effectively improve indoor air quality and reduce the health hazards associated with indoor air problems.

 


Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaSipoon kunta
 • ToteuttajaInspector Sec Oy
 • Lisätietoja
 • Juha Pohjonen
  09 2353 6810
  juha.pohjonen@sipoo.fi
  09 2353 6809
 • Toteutusaika
 • 7.10.2013 - 31.12.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 24.9.2013
  62 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 124 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 24.6.2015

Aiheluokitus