114449 Muu stipendi

Interaktiivinen peli-interventio sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen ja turvallisuuden kehittämiseen

Interaktiivinen peli-interventio sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen ja turvallisuuden kehittämiseen

16.1.2015

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä sairaanhoitajien lääkehoidon toteuttamisen turvallisuutta ja osaamista sairaaloissa. Tavoitteena on kehittää interaktiivinen peli-interventio ja arvioida sen tehokkuutta sairaanhoitajien osaamisen kehittymisessä ja lääkehoidon toteutuksen turvallisuuden parantumisessa.

Stipendikaudella vuonna 2015 kerätään tietoa lääkehoidon ongelmakohdista ja sairaanhoitajien lääkehoidon koulutustarpeista rekisteritiedoista ja haastattelemalla hoitajia. Tämän pohjalta rakennetaan FRAM (funktionaalinen resonanssi analyysi) -malli. Tietoa täydennetään systemaattisella kirjallisuuskatsauksella. Tiedon pohjalta kehitetään interaktiivinen peli-interventio monitieteisenä ja kansainvälisenä yhteistyönä. Interaktiivinen peli toimii vuonna 2016 RCT tutkimuksen interventiona.

Interaktiivista peliä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa sairaanhoitajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Tutkimuksen myötä tavoitellaan myös tieteellistä hyötyä tutkimusmenetelmien kehittymisen ja opetusmenetelmien monipuolistumisen muodossa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisinä artikkeleina sekä esitellään kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa tutkimuksen eri vaiheissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marja Härkänen

Interaktiivinen peli kehittää sairaanhoitajan taitoja

19.2.2016

Pelillistäminen ja pelien hyödyntäminen tarjoavat helpon ja edullisen oppimis- ja harjoitteluympäristön sairaanhoitajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Pelit hyödyntävät interaktiivisuutta ja jäljittelevät todellisuutta ja tekevät samalla oppimisesta mielenkiintoista.

Pelien käyttäminen oppimisympäristönä on vielä uutta ja tutkimustietoa niistä on vähän. Hyötypelejä ei ole juurikaan osattu vielä hyödyntää terveydenhuollossa. Marja Härkäsen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä sairaanhoitajien lääkehoidon toteuttamisen turvallisuutta ja osaamista sairaaloissa. Tavoitteena on kehittää interaktiivinen peli-interventio ja arvioida sen tehokkuutta sairaanhoitajien osaamisen kehittymisessä ja lääkehoidon toteutuksen turvallisuuden parantumisessa.

Tutkimus on jatkoa Härkäsen väitöstutkimukselle. Vuoden 2015 aikana kerättiin yhteensä noin 1012 lääkkeitten antamiseen liittyvää vaaratapahtumaraporttia kahdesta sairaalasta. Tarkoituksena oli löytää lisää tietoa lääkkeiden antamisen ongelmakohdista, joihin intervention avulla pystyttäisiin vaikuttamaan. Vuoden 2015 aikana haastateltiin noin 20 sairaanhoitajaa ja heitä pyydettiin kuvaamaan lääkkeiden antamisprosessia ja siihen liittyviä haasteita.

Pelin rakentaminen toteutetaan vuoden 2016 aikana ja sitä testataan vuosina 2016 ja 2017 sairaaloissa RCT tutkimuksen interventiona ja vuosina 2017 ja 2018 sairaanhoitajien koulutuksessa. Interaktiivista peliä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa sairaanhoitajien perus- ja täydennyskoulutuksessa lisäämään erityisesti hoitajien käytännöllistä osaamista. Tutkimuksen myötä tavoitellaan myös tieteellistä hyötyä tutkimusmenetelmien kehittymisen ja opetusmenetelmien monipuolistumisen muodossa.

Lääkehoitoon ja erityisesti lääkkeiden antamiseen potilaille liittyy useita ongelmakohtia. Lääkitysturvallisuutta voidaan parantaa kehittämällä sairaanhoitajien käytännöllistä osaamista.

Pelillistäminen ja pelien hyödyntäminen tarjoavat helppokäyttöisen ja edullisen oppimis- ja harjoitteluympäristön perus- ja täydennyskoulutukseen hyödyntäen interaktiivisuutta ja jäljitellessään todellisuutta samalla tehden oppimisesta mielenkiintoista.

Työsuojelurahasto tukee Marja Härkäsen Itä-Suomen yliopiston post doc-tutkimusta stipendillä.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Interaktiivinen peli-interventio sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen ja turvallisuuden kehittämiseen

Loppuraportti
Marja Härkänen: Interaktiivinen peli-interventio sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen ja turvallisuuden kehittämiseen
114449-loppuraportti-Loppuraportti Marja Härkänen.pdf (187.7 kt )

Pelin avulla lääkehoidon osaajaksi. Tiedon silta 2016.
 

Hanketiedot

 • HakijaHärkänen Marja
 • ToteuttajaHärkänen Marja
 • Lisätietoja
 • Marja Härkänen
  marja.harkanen@uef.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2015 - 31.1.2016
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.1.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 1.12.2014
  30 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 4.2.2016

Aiheluokitus