115063 Kehittämisavustus

Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla

Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla

20.5.2015

Strategian, toimintakulttuurin ja yksilötason mindsetin uudistamisella MTLH tavoittelee toiminnan vaikuttavuuden tehostamista, ihmisten arvostuksen kokemisen ja hyvinvoinnin tukemista entistä pitkävaikutteisemmin.

TAVOITTEET
1. Strategian uudistaminen
- varmistetaan se, että MTLH pystyy vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin sekä asiakkaiden tarpeisiin
- sisältää selkeät peruspilarit ja toiminnan eli palvelut
- samalla toimintakulttuuri uudistuu; strategia on pitkän matkan hiihto, ei sprintti
- laaditaan yhdessä onnistumisen prosessina
- toimii uudistuvan, innostavan ja asiakaslähtöisen brändin perustana
2. Luodaan ihmisarvolähtöinen sytyttävän tavan toimintakulttuuri, joka
- mahdollistaa strategian mukaisten asioiden toteutumisen
- sisältää yhdessä määritellyt sytyttävän tavan ydinasiat, joiden pohjalta toimitaan ja onnistumista arvioidaan
3. Henkilöstön ja hallituksen jäsenten omalle kasvulle ja uudistumiselle tilan antaminen siten, että
- oman mindsetin eli ajattelu-, toiminta-, uskomus- ja tunnemallien uudistumista ei kiirehditä, vaan voimaantumisteorian mukaisesti tilaa annetaan itsestä lähtevälle havahtumiselle. 100% ihmisarvoon ja jokaisen merkityksellisyyteen pohjautuvalla otteella vahvistetaan entisestään luottamusta ja yhdessä onnistumisen henkeä.

MENETELMÄNÄ käytetään Sytyttävän tavan otetta™ metodeineen (Siitonen 2014)

TULOKSET ovat käytettävissä 15.6.2015.

Hankkeen vastuuhenkilö
Airi Tella

Sytyttävän tavan ote MTL:n uudeksi ohjenuoraksi

31.8.2015

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry kehitti uudenlaisen toimintakulttuurin Sytyttävän tavan otteella. Samalla luotiin uusi strategia, jonka palveluratkaisuilla järjestö voi vaikuttaa entistä monipuolisemmin ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä tuoda toivoa. 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n toimintakulttuurin uudistus toteutettiin henkilöstön avulla.  Prosessissa myös järjestön säännöt uudistettiin. Uudistus toteutettiin kehityskonsultti Juha Siitosen kehittämällä ihmisarvolähtöisellä Sytyttävän tavan otteella™ ja metodeilla. Työsuojelurahasto tuki työtä kehittämisavustuksella.

Siitosen Voimaversum Oy:n kehittämät metodit antavat tilaa uuden nousulle, vapauttavat osallistujat rohkeasti tarkastelemaan järjestön toiminnan tarkoitusta ja merkityksellisyyttä sekä omia totuttuja toimintamalleja ja ohjaavia uskomuksia.

Uudistus aloitettiin loppuvuodesta 2014 ja se päätettiin seminaariin kesäkuussa 2015. Henkilökunnan ja hallituksen mielestä prosessin lopputuloksena syntynyt toimialaa uudistava toimintakonsepti on ennakkoluuloton ja innostava.

Prosessin aikana eläydyttiin eri asiakasryhmien elämäntilanteisiin ja ideoitiin millaisilla palveluratkaisuilla järjestö voisi parhaiten vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Prosessissa myös ideoitiin uusia tapoja, joilla järjestö voi tuoda ihmisille toivoa ja vaikuttaa heidän uskomusperustaansa ja sitä kautta arkeen hyvinvointia ylläpitävästi. Siinä myös tarkasteltiin digitaalisuuden mahdollisuuksia ja yhteiskunnallisia trendejä sekä pohdittiin, miten suomalaisten hyvinvoinnin uhkatekijöihin voidaan vaikuttaa.

Kolmen sosiaalisen lomajärjestön sosiaalinen lomatoiminta yhdistyi Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ksi. Jäsenjärjestöjen määrä kasvoi 23 järjestöön, joiden jäsenmäärä on 778 742 henkilöä. Toiminta jatkuu sosiaalisena lomatoimintana ja tuettujen lomien järjestämisenä. Tärkeä osa järjestön toimintaa on maaseudun tukihenkilötoiminta.

Toimittaja
Terhi Friman

Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla

Siitonen Juha, Tella Airi. 2015. Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla. Loppuraportti, kehittämisavustus 115063.

115063-loppuraportti-TSRLOPPURAPORTTI (3).pdf (83.4 kt)

 

MTLH:n strategia vuoteen 2021 

115063-liite-MTLH Strategia vuoteen 2021.pdf (83.3 kt)

Hanketiedot

 • HakijaMaaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
 • ToteuttajaVoimaversum Oy juha.siitonen@voimaversum.fi
 • Lisätietoja
 • Airi Tella
  airi.tella@mtlh.fi
 • Toteutusaika
 • 1.2.2015 - 31.5.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.5.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 6.2.2015
  10 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 20 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.6.2015

Aiheluokitus