115213 Kehittämisavustus

Uniikki aivotutkimusta hyödyntävä tiimicoachingprosessi

Uniikki aivotutkimusta hyödyntävä tiimicoachingprosessi

8.5.2015

Hankkeella kehitetään ja tuetaan Chief Design Engineer roolissa eli pääsuunnittelijana, työskentelevien asiantuntijoiden itsensä johtamisen osaamista ja siten heidän työhyvinvointiaaan. Pääsuunnitelijat työskentelevät matriisiympäristössä, jossa osapuolina ovat eri projektien projektipäälliköt, muut globaalin tuotekehitysorganisaation asiantuntijat esimerkiksi Kiinassa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa, tuotannon yhdyshenkilöt sekä kansainväliset asiakkaat. Nämä tekijät vaikuttavat yksilöllisesti kuormittumiseen ja stressin ilmenemiseen.

Hankkeessa katsomme, mitä hyötyä neurostressireaktiomittaus tuo yksilön stressin hallintaan, miten yksilö voi mittauksesta saadun tiedon ja tiimicoachingin avulla kehittää omaa stressin hallintaa, vuorovaikutusta ja itsensä johtamisen taitoja.

Hanke koostuu kolmesta elementistä: 1) Trierin Social Stress Testiä hyödyntävä Neuroreact-testi, joka kertoo paineensietotavasta. 2) Testitulokset käsitellään yksilöllisessä palautekeskustelussa ammatticoachin kanssa. 3) Tiimicoachingsessiot alkavat tiimin yhteisen tavoitteen sopimisella. Yksilöllinen tavoite kulkee tiimiprosessin rinnalla. Coachingtapaamisia pidetään yhteensä viisi kertaa, jolloin koko kehityskaaren pituudeksi tulee n. kuusi kuukautta.

Tulokset ovat käytettävissä 31.12.2015 mennessä. Caleidocons Oy vastaa coachingpalveluista ja alihankintana Neuroreact Oy:ltä ostettavasta neurostressireaktiomittauksesta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tuulia Saario

Aivotutkimuksen avulla oppimisen ytimeen tiimicoachingissa

19.1.2016

Ensin mittaamme sormenpäästäsi käyttäytymistäsi kovan paineen alla. Saat tavastasi toimia luottamuksellisen palautteen, joka lisää itsetuntemustasi ja vie sinut oppimisen epämukavuusalueelle. Sen jälkeen käynnistyy tiimicoachingprosessi, jossa yksilön tavoitteet ja yhdessä mietityt tiimin tavoitteet tukevat toisiaan.

Itseymmärryksessä, toisten ymmärtämisessä, yhteistyön kehittämisessä ja yhdessä oppimisessa päästään heti asian ytimeen ja tulokselliseen kehittymisen kaareen.

Ainutlaatuisen aivotutkimusta hyödyntävän tiimicoachingprosessin kävi läpi 12 pääsuunnittelijaa Koneen tuotekehitysyksiköstä. Kone Oyj on yksi maailman johtavista hissejä, liukuportaita ja automaattiovia valmistavista yrityksistä.

Prosessista vastasivat ulkopuolisina asiantuntijoina sertifioidut coachit Päivi Äijälä ja Anjariitta Savolainen Caleidocons Oy:stä. Heidän tavoitteenaan on luoda uniikista menetelmästä kansainvälinen palvelukonsepti.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Kone ja Caleidocons toteuttivat samaan aikaan myös toisen vastaavanlaisen kehittämishankkeen yhdessä johtoryhmässä (katso hanke 115204).

Aivoihin on uskominen

Aivot eivät huijaa – toisin kuin esimerkiksi itsearvioinnit omasta käyttäytymisestä voivat subjektiivisina olla riittämättömiä.

Neuroreactivity-painekäyttäytymistesti on yksilöllinen, nopeasti sormenpäästä mitattava psykofysiologinen testi, joka kertoo, miten aivot luontaisesti ohjaavat testattavaa kovassa paineessa.

Neuroreactivity-testi ostettiin alihankintana Neuroreact Oy:ltä.

Yksilöllisen painekäyttäytymistestin soveltaminen johtamistaitojen kehittämiseen perustuu Helsingin yliopiston koordinoimaan Do you mind if I read your mind -tutkimukseen ja Kimmo Feldtin väitöskirjaan Developmental origins of physiological stress reactivity (2010).

Lisäksi neurotieteen ja neuroleadershipin tutkimustulokset luovat pohjan Caleidoconsin lähestymistavalle.

Jokainen osanottaja sai testipalautteen kirjallisesti kolmella ulottuvuudella: tilannearvio, fokus ja palautuminen.

Jokainen myös keskusteli tuloksista Neuroreact-lisensoidun asiantuntijan kanssa.

Keskustelun tarkoitus oli vahvistaa itsetuntemusta ja määritellä omat kehittymistavoitteet. Huomionarvoista on luottamuksellisuus: raporttia ei toimitettu esimiehelle eikä henkilöstöjohtoon.

Ryhmässä kahden coachin mallilla

Yksilöllisen osuuden jälkeen käynnistyi ryhmäcoaching. Kolmen tunnin tapaamisia oli viisi. Tapaamisissa oli aina kaksi coachia: siten pystytään vastaamaan erilaisiin tarpeisiin, ylläpidetään ryhmädynamiikkaa ja energisoidaan osallistujat.

Ryhmä halusi jakaa omat painekäyttäytymisprofiilinsa, ja tapaamisissa hyödynnettiin ryhmän painekäyttäytymisprofiilia. Tämä raportti jaettiin vain osallistujille.

Uusia ideoita, käytännön työkaluja

Osallistujat kertoivat palautteissa saaneensa uusia ideoita monista asioista, myös käytännön työkaluja.

Jotakin auttoi ihmisten erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen. Joku sai uusia näkemyksiä ja rohkeutta käsitellä asioita. Joku oppi tietämään paremmin, miten reagoi eri tilanteissa.

Eräs osallistuja kirjoitti, että coaching toi paljon mielenkiintoista ajateltavaa, mutta näki suurimmaksi hyödyksi, että porukka oli kokoontunut samaan tilaan oppimaan yhdessä.

Osallistujat arvioivat prosessin vaikuttavuutta kolmen kuukauden jälkeen ja hankkeen päättyessä. He huomasivat muutoksia omassa toiminnassaan jo kolmen tapaamisen jälkeen. Muutokset olivat konkreettisten toimintatapojen muutoksia sekä laajemmin ajattelun ja olemisen muutoksia.

Osallistujat arvioivat hankkeen vaikuttaneen työyhteisön toimintaan, tehostaneen kuuntelu- ja vuorovaikutustaitoja ja vuorovaikutusta myös yhteistyötiimien kanssa. Ryhmäläiset arvioivat hankkeen vahvistaneen työhyvinvointia. Asioihin vaikuttaminen ja hallinnan tunne lisääntyivät.
    

Toimittaja
Leena Huovila

Uniikki aivotutkimusta hyödyntävä tiimicoachingprosessi

Loppuraportti
115213-loppuraportti-115213 KONE pääsuunnittelijat & Caleidocons loppuraportti.pdf (88.3 kt )

KONE, johtoryhmä, tiimicoaching – pilottiryhmä 1
KONE, CDE pääsuunnittelijoiden ryhmäcoaching – pilottiryhmä 2
115204ja115213KONEpilottiryhmat1-2.pdf (144.8 kt)

Telma-lehti 1/2016
Aivotutkimus vie suoraan asiaan, s. 58-59
Verkossa juttu: Koneen johtoryhmä painekäyttäytymistestissä 

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisen esitykset 27.5.2016
Päivi Äijälä Esitys 27.5.2016.pdf (478.4 kt )
Markus Kivikangas Esitys 27.5.2016.pdf (1053.1 kt )

Video
Työstressi hallintaan - Esittelyssä 3D-meditointiympäristö (hanke 114169) ja painekäyttäytymistesti (hankkeet 115204 ja 115213)

Hanketiedot

 • HakijaKone Oyj
 • ToteuttajaCaleidocons Oy / paivi.aijala@caleidocons.com
 • Lisätietoja
 • Tuulia Saario
  050 490 9396
  tuulia.saario@kone.com
 • Toteutusaika
 • 28.4.2015 - 31.12.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.4.2015
  12 850 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 12 850 euroa
 • Tulokset valmistuneet 11.1.2016

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.4. työkykyä ylläpitävä toiminta