100153 Tutkimus

Tulvanhallinta-projekti: Terveysasemien työn hallinta ja kehittäminen

Tulvanhallinta-projekti on Espoon terveyskeskuksen Leppävaaran ja Viherlaakson terveysasemien väestövastuisen vastaanottotoiminnan työn arviointi- ja kehittämisprojekti. Projektin tavoitteena on kehittää helposti tuotettavia välineitä, joilla yksittäiset työntekijät ja työtiimit voisivat nykyistä paremmin ymmärtää työtään ja kehittää keinoja hallittuun toimintaan. Työtulvan nykytilanteen kartoittamiseksi molemmilla terveysasemilla on toteutettu työkirjanpito, jonka tavoitteena on tuoda esille asiakaskontaktien määrä suhteutettuna palvelutapahtumien sisällölliseen ja ajankäytölliseen vaativuuteen. Työkirjanpidon merkintöjen taustan ymmärtämisen syventämiseksi osa työntekijöistä haastateltiin ja lopuille järjestettiin kirjallinen kysely. Asiakasnäkökulma on selvitetty Stakesin "Terveysaseman hoidon laatu: potilaan näkökulma" -asiakaskyselykaavakkeella. Saatu monipuolinen työtä ja sen kohdetta kuvaava aineisto on yhdistetty työstä rutiinimenetelmin saatavaan tilastoaineistoon. Työyhteisö on työstänyt toiminnastaan tuotettua tietoa seminaareissa ja tiimikokouksissa. Tämän pohjalta on tuotettu alustava malli solutoiminnan seuraamisesta ja arvioinnista. Mallin edellyttämät välineet tuotetaan ja otetaan käyttöön kevään 2001 aikana. Tulvanhallinta-projekti käynnistyi loppuvuodesta 1999 ja päättyy vuoden 2001 loppuun mennessä. Projektia esitellään yleislääketieteen WONCA Europe 2001 kongressissa 3.-7.6.2001.

Hankkeen vastuuhenkilö
EEVA AHONEN

TYÖTULVA JA UUPUMUS HALLINTAAN TERVEYSASEMILLA

3.3.2003

Espoon Leppävaaran alueen kaksi terveysasemaa ryhtyivät itse tutkimaan ja kehittämään väestövastuista työtään saadakseen hallitsemattomalta tuntuneen työtulvan ja sen seuraukset hallintaan.

Kohteet ovat Leppävaaran ja Viherlaakson terveysasemat. Tutkimus- ja kehityshankkeeseen osallistuivat lisäksi Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitos sekä toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö. Projektia rahoitti Työsuojelurahasto.

Leppävaara on Suomen nopeimmin kasvavia alueita. Väestönkasvu oli 1990-luvun loppupuolella ”räjähdysmäisen” suurta: jopa yli 2 000 henkilöä vuodessa, mikä merkitsi yli neljän prosentin vuosivauhtia.

Väestönkasvu, jatkuva muutos ja rekrytointiongelmat loivat työtulvan, josta kärsivät niin uupuvat työntekijät kuin asiakkaat. Pitkäaikaisia työntekijöitä alkoi hakeutua muihin työpaikkoihin.

Hanke osoitti, että motivoituneen työyhteisön on mahdollista itse tuottaa erittelevää tietoa omasta toiminnastaan. Itse tuotetut mittaus- ja kuvaustavat lisäsivät työntekijöiden yhteistä ymmärrystä terveysasematyöstä. Muun muassa työkirjanpidon perusteella kehitettiin keinoja työn, kiireen ja kuormittuneisuuden hallintaan. Työtä myös kehitettiin vastaamaan paremmin palveluita käyttävän väestön tarpeita.

Leppävaaran ja Viherlaakson terveysasemat toimivat pilottiyksikköinä, joissa tuotettuja mittaus- ja arviointimenetelmiä sekä uusia työtapoja voidaan soveltaa Espoon muilla terveysasemilla ja koko maan terveyskeskuksissa. Perusterveydenhuollon paineet ja työvoimapulahan edellyttävät ”kansallista pelastusoperaatiota”, joka ei onnistu ilman paikallista sitoutumista. Tiedot ovat hyödyllisiä myös päättäjille.

Projekti ei ollut menestystarina siinä mielessä, että tulvan laskusta olisi merkkiäkään. Tulvasta kuitenkin saatiin ote: se kuvattiin selkeästi ja työyhteisöön luotiin uusia työkäytäntöjä, joiden avulla pakkotahtisuutta voidaan helpottaa. Menestystarina hanke oli sen suhteen, että hankalissakin olosuhteissa työyhteisö voi tutkia ja kehittää omaa toimintaansa.

Toimittaja
Leena Huovila

Osmo Saarelma, Työtulvan hallinta terveysasemilla, Raportti terveysasematyön kehittämishankkeesta,ISBN 951-33-1366-2, 2003, 167 s. nid. Stakes.

Managing Heavy Workloads at Health-Care Centres

20.1.2004

This two-year project, carried out at health-care centres in the Leppävaara area in Espoo, Finland, sought ways to manage workloads perceived as excessive by staff. In the project, the working community itself studied its own activities. First, a model was constructed of the determinants of workload. This was followed by an examination of factors that the working community could influence. The number and nature of client contacts were recorded in diaries, employees were interviewed and the perceived workload was surveyed using the diary method. Client perceptions of the quality of service provision were investigated by a standard client survey. Co-operation with units of specialised medical care was studied by keeping a record of referrals to and feedback from these units.

The accrued data were discussed in joint training sessions, seminars and team meetings. From a work development standpoint, keeping a work diary proved fruitful, giving a realistic picture of the time spent with different client groups. This also revealed how different professional groups were involved in treating the same clients, making it possible to reorganise doctors' telephone consultation systems and to facilitate the tasks of the telephone operators, nurses and doctors. Training and development activated the team meetings, which benefited from simple tools specifically created for the joint assessment of activities and in response to changing client needs. Although workloads were not reduced during the project period, the significance of sustained work development is reflected in the fact that the staffing situation seems to have improved considerably after the project and recruitment has become easier because staff have better control of their own work.

Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaLeppävaaran sosiaali- ja terveyskeskus
 • ToteuttajaLeppävaaran sosiaali- ja terveyskeskus
 • Lisätietoja
 • EEVA AHONEN
  (09) 8163 5603
  (09) 8163 5230
 • Toteutusaika
 • 1.9.2000 - 31.12.2001
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 24.5.2000
  75 684.57 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 150 584.04 euroa
 • Tulokset valmistuneet 6.11.2002

Aiheluokitus