100195 Stipendi

Ergonomics Evaluation of Strenuous Tasks in Hot Environment -väitöskirja

Ergonomics Evaluation of Strenuous Tasks in Hot Environment -väitöskirja

Funding was allocated for making a thesis for the improvement of OHS in Bangladesh. The usefulness of participatory ergonomics is likewise illustrated which included the step by step improvement process from national level to enterprise and worker's level. The thesis concludes with the belief that the attitude of the management and workers, and an indifferent working culture are the arbiters of OHS deficiencies since the workers were associated with an increased risk of strenuous tasks. In lieu thereof, Finnish employers may get some information from this thesis while they employ a worker coming from the developing nation, like Bangladesh. It is of vital importance for Finnish society to adapt people coming from the Third World into the Finnish working life by investigating their work activity that influenced peoples physical and behavioural performance. Hence data in this thesis bring special attention to the occupational exposure to potentially hazardous activities in unsuitable working conditions. It demonstrated that implementation of OHS is called for, with established changes for particular processes being essential. The ultimate improvement however depend on the attitude of the people involved at all levels of an interactive system. An understanding of the employers' attitudes and workers' involvement; of peer group pressures; of the logic and reasoning behind workplace regulations; and the need for adequate records and work-related information are thus essential.

Hankkeen vastuuhenkilö
RABIUL AHASAN

Ergonomics Evaluation of Strenuous Tasks in Hot Environment -väitöskirja

27.11.2002

Väitöskirja käsittelee työterveyttä, työturvallisuutta ja ergonomiaa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kehitysmaissa. Kirja koostuu seitsemästä artikkelista, joissa pureudutaan työsuojelun problematiikkaan niin fyysisestä, fysiologisesta, kognitiivisesta kuin psykososiaalisesta näkökulmasta.Tutkimuksen havainnointiaineisto on kerätty useiden vuosien aikana Bangladeshissa: pk-yritysten töitä hahmotettiin muun muassa kyselykaavakkeiden, tarkistuslistojen, haastattelujen ja työntekijöiden fysiologisten testien avulla.Kuuma ja kostea ympäristö oli ongelma – samoin työympäristön epäergonomisuus. Konekanta oli vanhaa, ja voimankäyttö liiallista. Stressiä esiintyi. Työhön liittyvä lainsäädäntö ja säännökset olivat puutteellisia. Kaiken kaikkiaan työntekijöillä oli suuri tapaturmariski.Väitöskirjan tarkoitus oli tuottaa aineistoa, jonka avulla voidaan entistä paremmin ymmärtää terveys-, turvallisuus-, ja ergonomiasovelluksia. Niiden avulla työyhteisöjen osapuolet voivat käynnistää laaja-alaisen työympäristön kehittämisen monissa kehitysmaissa kuten Bangladeshissa.Tutkimuksen mukaan asenteita on muutettava, jotta välinpitämättömästä työkulttuurista päästään eroon. Tarvitaan myös onnettomuusrekisteri ja työtä koskevaa informaatiota.

Toimittaja
Leena Huovila

Julkaisu

M. Rabiul Ahasan: Occupational Health, Safety and Ergonomic Issues in Small and Medium-Sized Enterprises in a Developing Country. Acta Univ. Oul. C 172, Oulu 2002. ISBN 951-42-6811-3, ISSN 0355-3213, myös elektronisessa muodossa URL: http://herkules.oulu.fi/isbn9514268121/
Tilaukset Oulu University Press, PL 8200, 90014 Oulun yliopisto

Hanketiedot

 • HakijaAhasan Rabiul
 • Lisätietoja
 • RABIUL AHASAN
  (08) 553 2498
  (08) 553 2499
 • Toteutusaika
 • 15.6.2000 - 1.11.2000
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 12.6.2000
  5 045.64 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 6 727.52 euroa
 • Tulokset valmistuneet 26.9.2002