100349 Tutkimus

Kosteusvauriorakennusten henkilökunnan niveloireet ja -sairaudet - kosteusvaurion ja autoimmuunitautien yhteys

Kosteusvauriorakennusten henkilökunnan niveloireet ja -sairaudet - kosteusvaurion ja autoimmuunitautien yhteys

*

Hankkeen vastuuhenkilö
TUULA HUSMAN

KOSTEUSVAURIOLLE ALTISTUNEILLA ENEMMÄN REUMASAIRAUKSIA

30.4.2003

Kansanterveyslaitoksen ympäristöterveyden osaston alustavan tutkimuksen mukaan kosteusvauriorakennuksissa mikrobeille altistuneilla on reumasairauksia ja autoimmuunitauteja merkittävästi enemmän (10–11 prosentilla tutkituista) kuin väestössä keskimäärin (noin 1,5 prosentilla).

Kansanterveyslaitoksen tutkijaryhmä teki kliiniset reumatologiset tutkimukset 167 henkilölle kahdesta kosteusvauriotyöpaikasta. Henkilöt olivat altistuneet kosteusvauriomikrobeille.

Lisäksi Kansanterveyslaitos teki terveyskyselyn kaikkiaan seitsemän kosteusvauriotyöpaikan työntekijöille. Vastauksia tuli 477. Jopa 40–50 prosentilla vastanneista oli niveloireita.

Kosteusvauriot ja niistä aiheutuva mikrobialtistus ovat yleisiä ongelmia suomalaisessa rakennuskannassa. Altistuneilla on yleensä silmä-, nenä- ja hengitystieoireita ja -sairauksia. Lisäksi viime vuosina on herännyt epäily mikrobialtistuksen ja nivelsairauksien yhteydestä.

Kansanterveyslaitoksen tutkimus on ensimmäinen laaja epidemiologinen raportti suomalaisissa kosteusvauriorakennuksissa esiintyvistä reumasairauksien ryvästymistä ja niveloireiden epätavallisesta yleistymisestä. Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.

Kuvailevassa tutkimuksessa pystyttiin esittämään kosteusvaurioiden aiheuttaman mikrobialtistuksen ja reumasairauksien epätavallisen runsaan esiintymisen välinen ajallinen yhteys.

Todetun altistuksen ja sairaustapausten välisen syy-yhteyden puolesta puhuu se, että niveloireiset ja reumasairaat olivat altistuneet merkitsevästi pidempään mikrobeille kuin muut työntekijät.

Aihepiiristä on tekeillä lukuisia lisätutkimuksia.

Toimittaja
Leena Huovila

Kosteusvauriorakennusten henkilökunnan niveloireet ja -sairaudet - kosteusvaurion ja autoimmuunitautien yhteys

Tuula Husman, Riitta Luosujärvi, Jukka Pelkonen, Anneli Tuomainen. 2003. Kosteusvauriorakennusten henkilökunnan niveloireet ja -sairaudet kosteusvaurion ja autoimmuunitautien yhteys, 80 s.

Joint Symptoms and Joint Diseases in People Working in Moisture-Damaged Buildings

19.12.2003

This study described clusters of rheumatic diseases in moisture-damaged workplaces and assessed the microbial exposures and immunological processes associated with the clinical diseases. 477 people responded to a questionnaire sent to seven moisture-damaged workplaces in Finland: four health-care centres, two schools and one day-care centre. All these buildings were inspected by a structural engineer, and microbial samples were taken from indoor air, surfaces and damaged materials. At two of the health-care centres, all employees were examined clinically by a rheumatologist and blood samples were drawn for the determination of microbe-specific IgG antibodies, circulating immune complexes, lymphocyte subgroups and cell activation.

In all the buildings examined, either soil moisture or foul water was found to be present in the structures of the building and/or foul odour was observed in indoor air. Several potentially toxin-producing fungi were identified (e.g. Chaetomium, Fusarium, Aspergillus versicolor and Trichoderma) and atypical mycobacteria and other actinobacteria (Streptomyces sp.) were found. Of the questionnaire respondents, 40—50% reported joint pain, swollen joints and morning stiffness in joints, as well as respiratory irritation and common respiratory infections, such as sinusitis and acute bronchitis. The clinical examination of the health-care centre employees found the prevalence of autoimmune diseases to be 8—10 times that in the general Finnish adult population. The laboratory analysis of blood samples found an elevated prevalence of circulating immune complexes, IgG antibodies specific to moisture-indicative fungi and actinobacteria, immunoactivation of lymphocytes and an altered CD4:CD8 ratio among employees with joint symptoms and autoimmune diseases compared with those with respiratory irritation or asymptomatic controls in the same workplace.

In conclusion, the study shows clustering of rheumatic diseases in moisture-damaged buildings. The mechanisms behind this finding need to be confirmed in other populations and by experimental studies, e.g. with animal models.

Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaKansanterveyslaitos, ympäristöterveyden osasto
 • ToteuttajaKansanterveyslaitos, ympäristöterveyden osasto
 • Lisätietoja
 • TUULA HUSMAN
  (017) 201 325
  (017) 201 265
 • Toteutusaika
 • 1.3.2001 - 1.12.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.12.2000
  67 275.17 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 144 641.62 euroa
 • Tulokset valmistuneet 24.3.2003

Aiheluokitus