101081 Tutkimus

Työmarkkinoiden pelisäännöt: työelämän suhteet, sopimustoiminta ja tulopolitiikka 2000-luvulla

Suomen työmarkkinat ja niillä vallitsevat työelämän suhteet, kuten työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelusuhteet ja tulopolitiikka ovat joutuneet monilta osin uuteen tilanteeseen. Mm. integraatio, EMU, uusi talous, edelleen korkea rakennetyöttömyys sekä uudet kannustin- ja palkkausmekanismit ovat tällaisia tekijöitä. Muuttuvissa oloissa on olemassa tarve laajasti ja perinpohjaisesti arvioida työelämän suhteiden nykytilaa työmarkkinaosapuolien välillä ja selvittää työmarkkina- ja sopimisjärjestelmän tulevia reunaehtoja ja pelisääntöjä, näiden kehitystendenssejä ja kehittämispyrkimyksiä. Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta, tieteellisesti perusteltua sekä soveltavaa tutkimustietoa työmarkkinoista, työelämän suhteista ja tulopolitiikasta uusissa 2000-luvun oloissa. Hanke jakautuu tutkimuksellisesti kuuteen osaan sekä kokoavaan yhteenvetoraporttiin. Tutkimushanke pyrkii selvittämään työelämän suhteita myös käytännön tasolla suuntaamalla työmarkkinoiden kehitystendenssejä ja sopimustoiminnan muutostarpeita koskevan kyselyn tulopolitiikan vaikuttajahenkilöille työmarkkinajärjestöissä sekä yritystasolle henkilöstöjohtajille ja pääluottamusmiehille. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA ja Palkansaajien Tutkimuslaitos PT toteuttavat hankkeen yhdessä siten, että kumpikin laitos kiinnittää hankkeeseen yhtä suuren tutkimuspanoksen. Tutkimushankkeesta syntyy osaraportteja hankkeen edetessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kari Alho

Hanketiedot

 • HakijaElinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • ToteuttajaElinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Lisätietoja
 • Kari Alho
  (09) 609 900
  (09) 601 753
 • Toteutusaika
 • - 1.8.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 21.5.2001
  252 281.89 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 462 516.8 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.12.2004

Aiheluokitus

 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.2. työmarkkinasuhteet
  -8.3. osallistumisjärjestelmien toimivuus
  -8.5. palkkausjärjestelmät