101101 Tiedotus ja koulutus

Työmarkkinaopas

17.3.2002

Työmarkkinajärjestöt ovat julkaisseet vuodesta 1970 lähinnä suomalaista työmarkkinajärjestelmää esittelevää Työmarkkinaopasta, jonka nimi muuttui myöhemmin Työmarkkina-avaimeksi. Opas on koettu käyttäjien keskuudessa, joita ovat muun muassa koulut ja kunnat, hyväksi työvälineeksi työelämän asioissa ja työmarkkinakysymyksissä.

Opas on nyt uudistettu yhdennentoista kerran. Uudistamisen tarve syntyi, kun työelämän lainsäädäntöä, muun muassa työsopimuslakia, on muutettu.Tavoitteena oli saada aikaan sekä painotuote että Internet-versio. Tietopaketti on tarkoitettu muun muassa oppilaitosten, luottamusmiesten, työpaikkojen perehdyttäjien sekä työelämään tulevien käyttöön.

Painotuotetta jaetaan sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla.

Opasta käytetään sekä nuorten että aikuisopiskelijoiden kursseilla oppimateriaalina. Opettajat käyttävät sitä tausta-aineistona ammatillisissa oppilaitoksissa. Sähköinen versio palvelee työelämä- ja työmarkkinatietoa tarvitsevia laajemminkin.

Toimittaja
Ritva Reinboth

Julkaisu

Seretin Leena: Työmarkkina-avain, ISBN 951-9148-93-0, Työmarkkinajärjestöt 2001, 54 s. Julkaisu on luettavissa myös työmarkkinajärjestöjen kotisivuilla sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulla. Saatavana myös ruotsiksi.

Hanketiedot

 • HakijaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • ToteuttajaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Lisätietoja
 • Sari Aalto-Matturi
  (09) 772 1358
  (09) 772 1447
 • Toteutusaika
 • - 1.12.2001
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.3.2001
  48 774.5 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 97 549 euroa
 • Tulokset valmistuneet 14.12.2001