101131 Tutkimus

Virtuaaliorganisaatioiden toimivuus

*

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

MITEN HALLITA HAJAUTETTU ORGANISAATIO?

1.9.2004

Hajautetuissa organisaatioissa eli virtuaaliorganisaatioissa työskennellään niiden käytäntöjen varassa, jotka on omaksuttu tavanomaisissa organisaatioissa. Nämä käytännöt eivät kuitenkaan enää toimi, joten niitä tulisi tarkistaa. Virtuaalinen työskentely asettaa uudenlaisia haasteita organisaatioiden tutkimiselle, suunnittelulle ja johtamiselle. Tämä käy ilmi Teknillisen korkeakoulun TAI Tutkimuslaitoksen tutkimuksesta, jossa mallinnettiin virtuaaliorganisaation eri muotoja ja niiden toimivuuden edellytyksiä. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Toimittaja
Liisa Strann

Julkaisu

Vartiainen, Matti. Kokko, Niina. Hakonen, Marko. Hallitse hajautettu organisaatio. Paikan, ajan, moninaisuuden ja viestinnän johtaminen. Helsinki: Talentum, 2004. 238 s.
ISBN 952-14-0839-1

Functionality of Virtual Organisations

8.12.2004

This project was aimed at identifying and modelling organisational adaptations to a partly or totally new, often turbulent operating environment. The main objective was to develop a coherent theoretical account of virtual organisations and their various manifestations, e.g. teams, projects and networks. New products and the globalisation and internationalisation of businesses create new kinds of challenges. At the same time, new information and communication technologies (ICTs) are introduced to facilitate the ongoing change. ICTs are often considered to be the driving force behind the societal change towards a knowledge-based society. Meeting new challenges at the borderline between the known and unknown creates an exceptional opportunity to study the organisational and human outcomes of such development. The project set out to identify and describe the typical features of virtual organisations in various contexts and thereby determine any differences in the organisational models and functions adopted. A key challenge was to identify virtual organisations in reality, as in practice very few organisational settings are referred to as 'virtual'. Another key element of the project was to explore methodological innovations concerning research on virtual work.

Three preliminary case studies of small virtual projects were carried out in 2001. Based on these studies and literature surveys, a new research framework for data collection was developed. In the spring of 2002, a further three virtual teams were studied in detail in preparation for the data collection proper in 2002—2003. In the latter phase, empirical data were collected on dispersed projects and teams at Elcoteq Network Corporation, Satama Interactive, Radiolinja and the state-owned Finnish Road Enterprise. In addition, data was collected on three dispersed projects of a global consultancy company operating in Finland.

The features and functions of each virtual team were analysed, modelled and evaluated on the basis of data obtained from company documents, face-to-face or videoconference interviews and questionnaire surveys. According to the case study and action research approach employed, the companies involved received the results of the analyses for use in their own development.

The analysis of concepts, the empirical studies and the practical experiences of virtual organisations showed that as a subject of research the virtual organisation is still fuzzy and undergoing transformation. On the conceptual level, literature reviews are needed to define key concepts and the types and levels of virtual organisations. Both quantitative and qualitative data are required to analyse and model virtual organisations. The number of empirical studies must be increased to detect critical factors and to develop recommendations and guidelines on the arrangement of daily life in these new organisational forms. Action research is essential for the creation of new leadership and management practices.

Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  (09) 451 3660
  (09) 451 3665
 • Toteutusaika
 • 1.9.2001 - 1.9.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 21.5.2001
  58 865.77 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 159 778.53 euroa
 • Tulokset valmistuneet 13.8.2004

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.2. toimintamallien kehittäminen