101168 Kehittämisavustus

Tutkimus- ja konsultointihanke Helsingin seurakuntayhtymässä

*

Hankkeen vastuuhenkilö
Irmeli Alankoja

IHMINEN ON KAIKEN MITTA

19.3.2004

Näihin sanoihin konsultti, teologian tohtori Pontus Salmi päätti tutkimusraporttinsa, jossa hän tarkasteli työyhteisön kehittämishankkeita kolmessa helsinkiläisessä seurakunnassa. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Salmen mukaan ihmiset tarvitsevat turvallisen kasvuympäristön, jotta he voisivat lähteä prosessinomaisen muutoksen ja kasvun tielle. Kukaan ei kehity, jos häntä pelkästään arvostellaan.

Salmi havaitsi, että osa seurakuntien henkilöstöstä ei nähnyt omassa seurakunnassaan tai yleensäkään kirkon tulevaisuudessa sellaisia ongelmia, joita olisi kannattanut ryhtyä yhdessä ratkomaan. Henkilöstöä olisi koulutettava, jotta se ymmärtäisi muutostarpeen.

Työyhteisöllä ja yksittäisillä työntekijöillä oli usein idealisoitu kuva sekä itsestään että ympäröivästä maailmasta. Tämä estää todellisten kehittämistarpeiden syntymistä ja tiedostamista työyhteisöissä. Tämän vuoksi seurakunnissa olisi erittäin tärkeää työskennellä strategisesti ja asettaa siltä pohjalta kehittämistavoitteita.

Kehittämishankkeet on valmisteltava huolellisesti ja seikkaperäisesti. Silloin henkilöstön on helpompi hyväksyä hankkeet ja sitoutua niihin. Samaten esimiehet voivat paremmin hahmottaa, mistä hankkeessa on kysymys ja mitä hanke vaatii heiltä itseltään.

Seurakuntakulttuurin syvärakenteiden muuttaminen on hidasta, ja siksi se vaatii pitkäkestoista ja selkeää kehittämistyötä. Tutkittavana ollut kolmen vuoden ajanjakso osoittautui liian lyhyeksi, jota olisi voinut saada selkeitä tuloksia ja tehdä painavia johtopäätöksiä. Joka tapauksessa kävi selväksi, että konsultoinnin alkuvaiheessa tulee edetä hitaasti, antaa aikaa ja tilaa luonnolliselle vastarinnalle.

Tavoitteellisen työskentelyn koulutusta on syytä jatkaa, ja sen tulee liittyä kaikkeen seurakuntayhtymän koulutukseen ja kehittämiseen. Johdon on tietoisesti sitouduttava sekä asenteiltaan että toimintatavoiltaan siihen.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaHelsingin seurakuntayhtymä
 • ToteuttajaSalmi Pontus
 • Lisätietoja
 • Irmeli Alankoja
  (09) 709 2404
  (09) 709 2236
 • Toteutusaika
 • - 30.6.2003
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.2.2001
  13 993.24 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 34 301.93 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.11.2003

Aiheluokitus