101191 Kehittämisavustus

Uuden pullotuslinjan työpisteiden ergonomian arviointi ja kehittäminen

25.11.2002

Oyj Hartwall Abp investoi uuteen tuotantolaitokseen, jossa uusittiin myös pullotuslinja. Hankkeen tavoitteena oli suunnitella uuden pullotuslinjan työpisteet sekä työ- ja kulkutasot turvallisiksi ja ergonomisiksi.Menetelminä sovellettiin kehitysryhmätyöskentelyä, 3D-tietokonemallinnusta ja analysointilomakkeita, niin sanottuja VVVA-lomakkeita (vaara-vaaraantumis-vaikutus-analyysi).Kehitysryhmätyöskentelyn tarkoituksena oli saada mahdollisimman monen henkilön mielipide tulevasta linjasta jo suunnitteluvaiheessa. Hartwallin oman henkilöstön kokemuksia nykyisistä linjoista käytettiin hyväksi mahdollisimman paljon. Hankkeeseen osallistui sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia. Mukana olivat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies, kolme työntekijää, työnjohtaja ja projektipäällikkö.VTT Automaation monissa hankkeissa käyttämä kolmiulotteinen (3D) mallinnus oli osoittautunut hyväksi ja tehokkaaksi keinoksi havainnollistaa layout-, turvallisuus- ja työpistesuunnitelmia. Sen avulla voidaan tarkastella eri vaihtoehtoja ja tutkia niiden hyviä ja huonoja puolia. Kehitysryhmätyöskentelyssä mallien käyttö antaa selkeän kuvan suunnitelmista.Toteutuksessa hyödynnettiin tietoja, joita oli saatu aikaisemmista vastaavista hankkeista, jotka liittyivät kehitysryhmien ja tietokonemallinnuksen käyttöön turvallisuusanalyyseissä.Hankkeessa tunnistettiin linjan kriittiset kohteet, kehitettiin suunnitelmia ja laadittiin vaatimuksia työskentely- ja kulkutasojen suunnitteluun. Työntekijöiden asiantuntemusta hyödynnettiin aikaisempaa tehokkaammin, ja sillä lisättiin henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia uusien työpisteiden kehittämisessä.Yritys sai hankkeessa kokemusta siitä, kuinka uusi toimintatapa vaikuttaa suunnitelmien kehittämiseen ja sitoutumiseen uuden tuotantolinjan jatkuvaan kehittämiseen. Työntekijät saivat tietoa suunnitelmista ja piirustuksista uudella entistä informatiivisemmalla tavalla, jonka avulla myös omaa asiantuntemusta voitiin hyödyntää ja lisätä. Hartwallin työntekijöiden mielestä kehitysryhmätyöskentely ja 3D-mallin käyttö oli havainnollinen ja selkeä tapa suunnitella työpisteitä.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaOyj Hartwall Abp
 • ToteuttajaVTT Tuotteet ja tuotanto
 • Lisätietoja
 • Henry Ahlberg
  (09) 540 2406
  (09) 540 2399
 • Toteutusaika
 • - 1.9.2001
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.5.2001
  12 445.91 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 25 228.19 euroa
 • Tulokset valmistuneet 3.12.2001