101450 Kehittämisavustus

Hitsaustyön ergonomian ja työympäristön kehittäminen

*

Hankkeen vastuuhenkilö
Unto Asikainen

25.7.2003

Loglift Oy Ab:n ja Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuustekniikan osaston hankkeessa kehitettiin nosturin jalustan hitsaustyön ergonomiaa. Tärkeimpänä tavoitteena oli kehittää sellainen hitsausalusta, joka mahdollistaa kaikkien saumojen hitsaamisen yhdellä kiinnityksellä ergonomisesti.Loglift on erikoistunut hydraulisten puutavaranostureiden suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin. Nosturin jalusta on nosturin luotettavuuden ja turvallisuuden kannalta sen kriittisin osa, jonka valmistaminen vaatii suurta ammattitaitoa. Jalusta kootaan hitsaamalla. Hitsaustyön tekevät vaativaksi ja hankalaksi jalustan suuri koko ja paino. Samoin hitsausta hankaloittavat hitsattavien saumojen muoto ja sijainti. Perinteisesti jalusta on hitsattu useaan apulaitteeseen kiinnitettynä; siten työasennot ovat olleet hankalia, ja jalustaa on jouduttu siirtämään sekä kiinnittämään monia kertoja.Projektin aluksi seurattiin ja kuvattiin jalustan hitsaustyötä Logliftin Salon-tehtailla. Samalla keskusteltiin hitsaajien kanssa heidän toiveistaan ja ideoistaan jalustan hitsaustyön kehittämiseksi.Ensimmäinen versio hitsausalustasta toteutettiin olemassa olevan kappaleenkäsittelypöydän avulla. Siten pyrittiin selvittämään yksinkertaisen ja edullisen ratkaisun toteutusmahdollisuus.Kehitetty hitsausalusta toi parannuksia hitsaustyöasentoihin, mutta ei riittävästi. Suurimpina ongelmina tässä prototyypissä olivat työasennot, kun jalustaa hitsataan sisältä, yhdistelmän suuri korkeus ja se, että vieläkin jalusta joudutaan kerran irrottamaan hitsausalustasta hitsauksen aikana.Ensimmäinen hitsausalustaprototyyppi osoitti sen, että Suomen markkinoilta ei löytynyt projektin tarkoitukseen sopivaa kappaleenkäsittelypöytää.

Tämän jälkeen projektissa päätettiin lähteä suunnittelemaan täysin räätälöityä kappaleenkäsittelypöytää yhteistyössä Konepaja Enteen Outokummun Metallin kanssa.Kappaleenkäsittelypöydäksi valittiin Outokummun Metallin New Firo 800 LTT, joka modifioitiin. Hitsausalusta suunniteltiin siten, että hitsattavaa jalustaa voidaan kiertää vapaasti pituusakselin suhteen. Samoin kappaleen kiinnitys alustaan tulee tapahtua vain toisesta päästä, jolloin kaikki hitsaus voidaan toteuttaa yhdellä kiinnityksellä.Nyt kehitetty laiteyhdistelmä poikkesi niin paljon alkuperäisestä Outokummun kappaleenkäsittelypöydästä, että sille tehtiin oma CE-merkintäprosessi ja annettiin vaatimustenmukaisuusvakuutus. Myös työsuojeluviranomaiset ovat tutustuneet laiteyhdistelmään Logliftin tehtailla Salossa.Laite on nyt koekäytössä Salossa, ja ensimmäiset käyttäjien palautteet on saatu. Ne ovat pääsoin olleet positiivisia, mutta seuraavia malleja modifioidaan jonkin verran edelleen.Laite mahdollistaa nosturin jalan hitsauksen yhdellä kiinnityksellä seisovassa työasennossa.Kehittämisessä loppukäyttäjien kommenteilla ja ehdotuksilla oli ratkaiseva vaikutus lopputulokseen. Myös työsuojeluvaltuutettu oli mukana projektissa.Projekti osoittautui teknisesti huomattavasti haastavammaksi ja monimutkaisemmaksi kuin suunnittelussa osattiin aavistaa.Kehitetty kappaleenkäsittelypöydän ja hitsausalustan yhdistelmä on kokonaan uusi, Logliftin tarpeisiin räätälöity tuote. Pienin muutoksin se voisi soveltua raskaiden ja monimutkaisten kappaleiden hitsaustyön apuvälineeksi myös muissa yhteyksissä.

Toimittaja
Leena Huovila

Hanketiedot

 • HakijaLoglift Oy
 • ToteuttajaTampereen teknillinen yliopisto, turvallisuuden johtaminen ja suunnitt
 • Lisätietoja
 • Unto Asikainen
  204552599
  204552500
 • Toteutusaika
 • - 1.12.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.11.2001
  17 491.54 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 34 983.08 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.6.2003