101452 Kehittämisavustus

Myyttimylly

Toimihenkilöiden työhyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää projekti, työnimeltään "Myyttimylly" on käynnistynyt Metsä Tissue Mäntän tehtailla. Toimintaa vetää dosentti Kirsti Launis Työterveyslaitokselta ja siihen osallistuvat kaikki Mäntän tehtaan toimihenkilöt. Taustaa käynnistetylle hankkeelle saatiin M-realissa vuoden 2000 toukokuussa tehdystä toimihenkilötutkimuksesta. Sen mukaan mänttäläistoimihenkilöt eivät voineet työssään erityisen hyvin. Nyt alkavissa toimissa ei kuitenkaan käsitellä tutkimushetken tilannetta, vaan paneudutaan tähän päivään. Etsitään keinoja mahdollisen työuupumuksen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Kirsti Launiksen ohella "myllytyksessä" ovat mukana M-realin tykypäällikkö Hannu Pursio sekä johtava työterveyslääkäri Kari-Pekka Martimo. Projekti toteutetaan viitenä työistuntona. Näistä kaksi ovat yhteisiä koko toimihenkilökunnalle. Loput kolme viedään läpi pienemmissä ryhmissä. Yhteensä tämä merkitsee yli kahtakymmentä istuntoa. Ensimmäisessä yhteisessä tilaisuudessa Kirsti Launis esitteli käyttämänsä menetelmän, jota kutsutaan sovelletuksi muutoslaboratoriomenetelmäksi. On perustettu kuusi noin 20-henkistä ryhmää. Kuhunkin ryhmään on kerätty ihmiset osastoittain tai työtiimeittäin. Kolmessa seuraavassa ryhmäistunnossa ratkaistaan elävästä elämästä otettuja tilanteita. Jokaisen työpajan jälkeen tehdään välitehtäviä joko yksin tai yhdessä. Maaliskuun lopulle ajoittuva viides istunto on jälleen yhteinen koko toimihenkilökunnalle.

Hankkeen vastuuhenkilö
Martti Anttila

11.12.2002

Myyttimylly-kehittämishankkeessa Metsä Tissuen Mäntän toimihenkilöt opettelivat työpajoissa työnsä konkreettista analysointia ja avointa keskustelua. Prosessi jatkuu edelleen: tarkoitus on, että joitakin henkilöitä koulutetaan kehittävän työntutkimuksen muutoslaboratorion erityisosaajiksi, jotka voivat jokapäiväisessä toiminnassa johdattaa keskustelua pois purnauksesta ja yleistämisestä konkreettiseen, analysoivaan keskusteluun ja kehittämiseen.Hankkeen kimmokkeena oli keväällä 2000 tehty toimihenkilöiden työhyvinvointitutkimus, joka joiltain osin antoi hyvin huonon kuvan Mäntän toimihenkilöiden työhyvinvoinnista ja työssä viihtymisestä. Hanke käynnistyi tilanteen korjaamiseksi.Työmotivaatiolle, (henkiselle) työssä jaksamiselle ja työn tuloksellisuudelle on tärkeää, että jokainen työntekijä osallistuu työn tekemisen lisäksi myös työn yhteiseen kehittämiseen. Työntekijä on oman työnsä paras tuntija, mutta tulee työlleen helposti ”sokeaksi”, alkaa toistaa samoja ongelmia, selityksiä ja ratkaisuehdotuksia, jotka kaikki estävät näkemästä todellisia ongelmia. Näistä myyteistä pitää pyrkiä pois: hankkeen nimi Myyttimylly tuli tästä ajatuksesta.Myyttimyllyyn osallistui 116 paperitehtaan, jalostuksen ja konttorin toimihenkilöä. Ryhmiä muodostettiin kuusi. Ensimmäinen tilaisuus oli kaikille yhteinen; sen jälkeen kokoonnuttiin kolme kertaa pelkästään omassa ryhmässä työpajatyöskentelyyn ja lopuksi yhteiseen päätösseminaariin.Työpajoissa käsiteltiin työn muutoksia ja kehitysjännitteitä, arkityön häiriöitä ja yhteyksiä työn muutoksiin sekä häiriöiden ratkaisuyrityksiä ja ratkaisuja.

Toimittaja
Leena Huovila

Hanketiedot

 • HakijaMetsä Tissue Oyj
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Martti Anttila
  010 464 7625
  010 464 7267
 • Toteutusaika
 • - 31.12.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.12.2001
  11 352.69 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 83 253.03 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.11.2002