102039 Kehittämisavustus

Valimon ilma- ja meluongelmat

Sacotec on valimo, joka valmistaa teräksisiä valukomponentteja tarkkuusvalumentelmällä. Niiden koko vaihtelee 2 grammasta 10 kiloon. Tarkkuusvalussa yhteen keraamiseen muottiin valetaan usein kymmeniä ja jopa satoja kappaleita. Kuori irroitetaan valettujen kappaleiden ympäriltä täristämällä muottia. Menetelmän ongelmana on se, että se aiheuttaa erittäin voimakasta melua ympäristöön. Hankkeessa on tavoitteena kehittää ja kokeilla yhdellä irroitusasemalla menetelmät, joilla melutasoa saadaan alennettua 15-20 dBA, tavoitteena alle 85 dBA:n melutaso ainakin muilla irroituksen lähimmillä työpaikoilla. Tähän pyritään hakemalla irroitusmenetelmään ratkaisuja, joilla melulähteen äänitasoa saadaan alennettua sekä ratkaisuja, joilla melu eristetään pois työntekijöiden työskentelypaikoilta. Valimossa on lisäksi ongelmana pölyisyys ja vetoisuus sekä suuret työskentelylämpötilaerot eri osien välillä. Valimon sisäilmaston ongelmiin etsitään kokonaisvaltainen ja energiataloudellinen ratkaisu. Projektissa parannetaan myös saman työalueen tehtävien ergonomiaa. Asiantuntijana toimii DI Markku Tapola, insinööritoimisto AX-LVI Oy. Projektin on määrä valmistua vuoden 2002 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Antero Ala-Jokimäki

2.4.2003

Teräksisiä valukomponentteja valmistava Sacotec toteutti Insinööritoimisto AX-LVI:n kanssa työympäristön kehittämishankkeen, jonka aikana laskettiin melutasoa, ryhdyttiin parantamaan sisäilmastoa ja selvitettiin ergonomiaongelmia.Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.Sacotec on valimo, joka valmistaa teräksisiä valukomponentteja tarkkuusvalumenetelmällä. Keraamisen kuoren poistaminen täryttämällä aiheuttaa erittäin voimakasta melua. Tärytys tapahtuu paineilmavasaralla, ja vasaran melu on luokkaa 120 dB. Tavoitteeksi asetettiin alle 85 dB:n melutaso.Tärytyksen melunvaimennuksessa saavutettiin lähes 20 dB:n melutason lasku. Vasara vaihdettiin uuteen tyyppiin, jossa poistoilman melu on vaimennettu ja joka edellytti jo kiinnityksen ja alustan vaihtoa ”meluystävällisemmiksi”. Lisäksi melu eristettiin ympäristöstä suojalla, jonka toimivuuden varmistamiseksi hankittiin ensin prototyyppikoppi. Muu prosessi synnyttää kuitenkin niin paljon melua, että puhdistusosastolla yleismelutaso jäi 85-90 dB:iin. Irrotustyöntekijöiden päiväannos kuitenkin putosi arvosta 17,3 Pa2h arvoon 1,2-1,5 Pa2h.Melutason pienentäminen edelleen edellyttää alueen muiden koneiden melun vaimennusta. Siihenkin projekti toi ratkaisut, jotka kuitenkin edellyttävät lisäinvestointeja.Valimon sisäilmaston ongelmia ovat veto, suuret lämpötilaerot ja pöly. Hankkeessa etsittiin ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisujen avulla sisäilmasto-olosuhteita saadaan parannettua niin kuin myös energiataloutta yli 1 GWh/a.

Toimittaja
Leena Huovila

Hanketiedot

 • HakijaSacotec Components Oy
 • ToteuttajaInsinööritoimisto AX-LVI Oy
 • Lisätietoja
 • Antero Ala-Jokimäki
  (019) 778 7446
  (019) 778 7477
 • Toteutusaika
 • - 31.12.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.1.2002
  17 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 45 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 10.2.2003

Aiheluokitus